Predaj komody s 5 zásuvkami a 1 dvierkami (hnedá + čierny lesk) - 2 ks (predáva sa ako súbor) - cena 50 EUR! Predaj

Typ:
Predaj
Dátum predaja:
---
Miesto predaja:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
50 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Všeobecná hodnota
50 €
Zábezpeka:
0 €
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet predaja

Číslo súpisovej zložky

114

Súpisová hodnota v €

100,- €/za 2 ks

Hodnota (trhová) v €

100,- €/za 2 ks

Zabezpečovacie právo

(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

-

Súdny alebo iný spor

-

Podielové spoluvlastníctvo

1/1

Deň a dôvod zapísania do súpisu

19.09.2018, majetok vo vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

Komoda s 5 zásuvkami a 1 dvierkami (hnedá + čierny lesk) - 2 ks

Adresa miesta, kde sa nachádza

Obchodný dom Saratov, Saratovská 13, 841 02  Bratislava

Rok výroby, stav opotrebovanosti

Používané, dobrý stav