Opakovaná dražba bytu v Mošovciach, okres Turčianske Teplice! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
06.03.2019 14:45
Miesto dražby:
Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
18.02.2019 13:00
Druhá obhliadka:
04.03.2019 13:00
Najnižšie podanie:
24 200 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
32 200 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Turčianske Teplice
Obec:
Mošovce
Katastrálne územie:
Mošovce
Ulica:
Na Tisovec 467/1

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Turčianske Teplice, obec: Mošovce, katastrálne územie: Mošovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Turčianske Teplice, katastrálny odbor,

  1. na liste vlastníctva č. 1106, a to konkrétne:
  • byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí 2-Bytovky DRIENOK, so súpisným číslom 467, vchod: 1, na ul. Na Tisovec (ďalej len ako „Dom“) postavenej na parcele registra „C“ č. 1274/2 o výmere 71 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 1274/6 o výmere 71 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 9415/18830 (ďalej len ako „predmet dražby 1“ alebo „byt“)
  1. na liste vlastníctva č. 1107, a to konkrétne:
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1274/2 o výmere 71 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1274/10 o výmere 1199 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 2“),
  1. na liste vlastníctva č. 1109, a to konkrétne:

 

  • spoluvlastnícky podielu o veľkosti 4/8 k pozemku parcely registra „C“ č. 1274/11 o výmere 90 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 3“ a spolu s predmetom dražby 1 a predmetom dražby 2 ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí 2 – Bytovky DRIENOK so súpisným číslom 467, vchod: 1, na ul. Na Tisovec 467/1 v Mošovciach.

Dom sa nachádza na rovinatom teréne, prístup k Domu je po spevnenej komunikácii. Dom je samostatne stojaci, pozostáva z dvoch bytov. Byt sa nachádza v severnej časti Domu na 1 a 2. NP. Orientácia obytných miestností je na západnú stranu. Centrum obce Mošovce je vzdialené 1,8 km, kde je základná občianska vybavenosť.

 

Dispozičné riešenie:

1. NP bytu pozostáva z izby, kuchyne, chodby, skladu, technickej miestnosti – kotolne.

2. NP bytu pozostáva z 2 izieb, chodby a skladu.

Na medzi poschodí bytu sa nachádza vstup, chodba, šatník, sklad, kúpeľňa, WC.

 

Celková podlahová plocha bytu je o výmere 103,01 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:  

Dom je samostatné stojaci, má dve bytové jednotky, každá bytová jednotka má vlastný samostatný vchod. Dom je podpivničený, má dve nadzemné podlažia, strecha je sedlová. Dom nemá výťahy. Dom je v pôvodnom stave, napojený je na verejné rozvody IS vody a elektriny, kanalizácia je odvedená do spoločnej žumpy. Základy Domu sú betónové, obvodové nosné steny sú murované hr. 40 cm, stropy železobetónové s rovným podhľadom, schodisko železobetónové s povrchom nástupnice z PVC, strecha je sedlová asymetrického tvaru, krytina strechy z vlnitých azbestocementových dosiek, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vnútorné omietky hladké, vonkajšie fasády sú brizolitové, pred vstupom je oceľový prístrešok s jednoduchým presklením. Dom je v pôvodnom stave a bol daný do užívania v roku 1955.

 

Predmetom dražby 1 je trojizbový byt. Byt je v pôvodnom stave, je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú prípojku, vykurovanie je ústredné vlastným kotlom na tuhé palivo, radiátory oceľové rebrové, rozvody studenej a teplej vody, zdroj TÚV je elektrický bojler v kúpeľni. Podlahy v izbách tvoria drevené parkety, v ostatných miestnostiach je PVC. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené, hladké, plné alebo presklené. Na stenách a stropoch sú hladké omietky. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka s oceľovým drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, plynový sporák s rúrou, v časti kuchyne je keramický obklad stien. Bytové jadro je murované, kde sa nachádza oceľová vaňa s keramickým obkladom, nerezová páková batéria so sprchou, keramický obklad stien. Splachovací záchod je samostatný s hornou nádržkou.

 

Predmet dražby je vhodný na rekonštrukciu podľa predstáv nového majiteľa.