Dražba rozostavanej stavby v obci Riečka, okres Banská Bystrica! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
06.03.2019 17:30
Miesto dražby:
miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
11.02.2019 10:00
Druhá obhliadka:
04.03.2019 10:00
Najnižšie podanie:
177 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
177 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Banská Bystrica
Obec:
Riečka
Katastrálne územie:
Riečka
Ulica:
Hlavná 

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Banská Bystrica, obec: Riečka, katastrálne územie: Riečka, zapísané v evidencii Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 472, a to konkrétne:

  • rozostavaná stavba bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 646/3 o výmere 124 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 646/1 o výmere 775 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 646/3 o výmere 124 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rozostavaná stavba bez súpisného čísla, kat. územie Riečka

Predmetom dražby je murovaný rodinný dom, ktorý má jedno podzemné, jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie, nie je podpivničený. Stavba je na liste vlastníctva zapísaná ako rozostavaná, zatiaľ nebola skolaudovaná aj napriek tomu, že je obývaná, stavebné povolenie bolo vydané v roku 2003. Predmet dražby sa nachádza v obci Riečka, okres Banská Bystrica, v okrajovej obytnej časti obce. Obec leží v prírodnom horskom prostredí, má 804 obyvateľov (údaj k 31.12.2017), je vzdialená cca 5 km od krajského mesta Banská Bystrica. V danom mieste je prevažne individuálna bytová výstavba. Z inžinierskych sietí je dom napojený na elektrickú energiu a vodovod z verejných sietí, kanalizáciu do vlastnej ČOV, prípojku zemného plynu nemá. Dom je prístupný po cestnej komunikácii, v mieste je základná občianska vybavenosť, t.j. obchody so základným spotrebným tovarom a základné služby, prímestská hromadná doprava je autobusová.

 

Dispozičné riešenie:

1.PP: pivničné priestory.

Zastavaná plocha 1.PP je 124,25 m2.

 

1.NP: vstupná chodba so schodiskom, jedna obytná miestnosť priestorovo spojená s kuchyňou, kúpeľňa s WC, komora a garáž.

Zastavaná plocha 1.NP je 124,25 m2.

 

Podkrovie: chodba, štyri izby a kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha podkrovia je 124,25 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke 1-2 m so zvislou izoláciou. Základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové konštrukcie suterénu sú železobetónové monolitické, nadzemné podlažia sú murované tehlové v hrúbke 40 - 50 cm. Sú dodatočne zateplené kontaktným systémom. Deliace konštrukcie sú murované. Stropy sú nad suterénom a prízemím železobetónové monolitické, nad podkrovím drevené trámové s rovným podhľadom. Strecha je sedlová, krytina je z asfaltových šindľov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy sú z vápennocementových hladkých omietok, vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, v kúpeľni sú keramické obklady. Okná sú plastové, vnútorné dvere sú drevené dyhované, garážové vráta sú plastové výklopné. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v chodbe, kúpeľni a WC sú keramické dlažby. Schodisko do podkrovia je s nástupnicami a podstupnicami z tvrdého dreva. Dom má ústredné vykurovanie, v prízemí podlahové, v podkroví s oceľovými panelovými radiátormi, v súčasnom období nefunkčné, nie je osadený plánovaný elektrický kotol ÚK. Dom je vykurovaný krbom s teplovodnou vložkou. Na ohrev TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač. Dom je napojený na elektroinštaláciu, vodu z verejných sietí, kanalizácia je zaústená do vlastnej ČOV a potom do miestneho potoka, prípojku zemného plynu dom nemá.

V suteréne sa nachádzajú len nevyužívané pivničné priestory bez zariaďovacích predmetov, prístup do suterénu je len provizórnymi schodami cez montážnu jamu v garáži domu. Na prízemí v kuchyni je rohová linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 6,70 m s nerezovým dvojdrezom, pákovou batériou, elektrickým sporákom so sklokeramickou varnou doskou a s digestorom, za linkou sú keramické obklady stien. Na prízemí v kúpeľni je sprchový kút, umývadlo, WC so zabudovanou nádržkou v stene, pákové nerezové batérie, keramické obklady stien. V komore je umiestnený elektrický bojler, v obývacej izbe je krb. V podkroví v kúpeľni je rohová smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo a WC a nerezové pákové batérie, steny sú s keramickými obkladmi.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Prístrešok pri dome postavený na parcele č. 646/1

Prístrešok je pristavaný k bočnej strane domu. Bol daný do užívania v roku 2010.

Zastavaná plocha prístrešku je 27,38 m2.

 

2. Murovaný altánok postavený na parcele č. 646/1

Murovaný altánok bol postavený v roku 2014 v okrajovej časti záhrady.

Zastavaná plocha murovaného altánku je 29,7 m2.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.