Dražba rodinného domu v Devínskej Novej Vsi (4 bytové jednotky)! Prvá (v sídle dražobníka)

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
04.03.2019 09:15
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
15.02.2019 08:45
Druhá obhliadka:
27.02.2019 08:45
Najnižšie podanie:
725 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
725 000 €
Dražobná zábezpeka:
50 000 €
Okres:
Bratislava IV
Obec:
Bratislava-Devínska Nová Ves
Katastrálne územie:
Devínska Nová Ves
Ulica:
Istrijská 84

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava IV, obec: BA-m.č. DEVÍNSKA NOVÁ VES, katastrálne územie: Devínska Nová Ves, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 416, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným č. 5041 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1423 o výmere 345 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1423 o výmere 345 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1424 o výmere 1074 m2, druh pozemku: záhrada,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rozostavaný bytový dom súpisné číslo 5041 na liste vlastníctva vedený ako rodinný dom Istrijská 84, k. ú. Devínska Nová Ves

Ide o čiastočne podpivničený rozostavaný bytový dom s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Je umiestnený v preluke medzi dvoma susednými radovými rodinnými domami, má tvar „L“. Pozostáva zo 4-och bytov a nebytového priestoru, ktorý je situovaný do ulice Istrijská. Užívaný je od roku 2008.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie (suterén) tvorí: skladovo - prevádzkový priestor a sociálna časť s dvomi WC. Je tu osadený centrálny vysávač, z ktorého potrubné rozvody sú umiestnené v jednotlivých izbách. Prístup do suterénu je po žb. monolitických schodoch z podbránia.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 85,79 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: nebytový priestor so zázemím a dva byty. Nebytový priestor na prízemí je prístupný po schodoch z podbránia. Zázemie tvorí umyváreň a šatňa. Prvý prízemný byt pozostáva zo zádveria, kuchyne s jedálňou, špajzy, obývacej izby, spálne so šatníkom, kúpeľne (mramorová dlažba, vaňa, umývadlo), WC (s umyvátkom) a predsiene. Prístup do bytu je z dvorovej časti po monolitických žb. schodoch. Zo zádveria je prístup do podkrovia po celodrevenom schodisku so zábradlím z tvrdého dreva. Druhý prízemný byt pozostáva z apartmánu s kuchynským kútom a kozubom (napojený na komín Schiedel), kúpeľne (sprchový kút, umývadlo, WC misa). Prístup do bytu je z dvorovej časti po monolitických žb. schodoch.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 282,54 m2.

1. podkrovie tvorí: 2 byty. Prvý podkrovný byt je orientovaný do ulice. Má predsieň, 2 izby, obývaciu halu s kuchynským jedálenským kútom, 2 kúpeľne a WC. Druhý podkrovný byt je orientovaný do dvora. Má navrhnutý prístup z prefabrikovaného schodiska z dvorovej časti. V byte je navrhnutá izba s kuchynským a jedálenským kútom, kúpeľňa s WC. Oba byty sú prepojené dverami.

Zastavaná plocha 1. podkrovia je 282,54 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Stavba je zastrešená šikmou sedlovou a valbovou strechou, ktorej nosnú časť tvorí drevený hambálkový krov. Krytina strechy je z betónovej škridly - BRAMAC bobrovka. Sklon strechy je 20 až 30 stupňov. Základy sú tvorené základovými pásmi z prostého betónu B 15. Obvodové zvislé nosné konštrukcie v suteréne sú z debniacich tvárnic zaliatych betónom. Obvodové steny nadzemných podlaží sú murované z tehlových tvárnic hr. 380 mm na MVC 1.0. Obvodové steny budú zateplené tepelnoizolačným systémom Terranova alt. Baumit s polystyrénom hr. 100 mm. Priečky sú murované z tehlových priečkoviek na MVC 2,5. Komíny sú murované typu Schiedel so šamotovou rúrou a izoláciou z minerálnej vlny. Strop nad suterénom je z oceľových I-nosníkov, na ktorých sú trapézové plechy a zálievka. Strop nad prízemím je z keramických stropných nosníkov a vložiek MIAKO. V celom nebytovom priestore vrátane zázemia je keramická dlažba. V umyvárni a šatni je keramický obklad stien 150x150 mm do výšky 1,5 m. V bytoch na prízemí je keramický obklad stien 300x400 mm, v kúpeľni do výšky 2,1 m a vo WC do výšky 1,2 m. Vane v kúpeľniach nie sú obložené, na jednej je kryt, na druhej chýba, WC misy sú zavesené na stene so splachovačom zabudovaným pod omietkou. V kuchyniach je priestor za linkou obložený lešteným mramorom hr. 20 mm. Strop nad podkrovím je zo sadrokartónu so stierkou. Podkrovie bude zateplené izoláciou ISOVER. Preklady, nosníky a vence sú železobetónové monolitické. V podkroví nie sú vyhotovené podlahy, omietky, sadrokartónový strop, nie sú osadené zariaďovacie predmety, ani vnútorné parapetné dosky. Podlahu podkrovia tvorí len hrubý betón. Sú dokončené všetky rozvody tekutých médií z medených trubiek, prívod plynu a hrubé elektrické vedenia ukončené ističmi. V 1. kúpeľni prvého podkrovného bytu je rohová vaňa, dvojumývadlo. Vo WC je misa zavesená na stene a samostatné umývatko. Vykurovanie a TÚV je riešené univerzálnymi kotlami na plyn. Spodná časť stavby je chránená proti zemnej vlhkosti izoláciou Hydrobit V60 S35 + 2x penetračný náter. Okná sú plastové, zasklené izolačným dvojsklom, v podkroví sú vikiere do ulice a strešné okná typu Velux. Parapety sú navrhnuté werzalitové. Vnútorné dvere sú navrhnuté drevené hladké plné z jaseňového masívu resp. zasklené s polodrážkou do drevených zárubní. Vstupná brána z ulice je drevená výsuvná. Podlahy v obytných miestnostiach sú navrhnuté ako drevené dubové parkety, v neobývaných priestoroch je mramorová dlažba. Podlahy na prízemí majú tepelnú izoláciu Nobasil hr.  50 mm. Podlahy v podkroví tvorí hrubý betón. Vonkajšie omietky sú navrhnuté hladké, vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, realizácia bez finálnej úpravy. Soklová časť stavby je opatrená drsnou omietkou. Všetky klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Rozvody vody, ÚK a elektriny sú medené. Kúrenie v dome je zabezpečené hliníkovými radiátormi. V spálňach prvého a druhého prízemného bytu je v podlahe elektrické kúrenie s elektronickou reguláciou. Dom má ako zdroj tepla jeden kotol na prízemí v predsieni, druhý v podkroví taktiež v predsieni. Na dome je bleskozvod. V celej stavbe sú rozvody zo zabudovaného centrálneho vysávača.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov

 

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.