Predaj kuchynskej linky za 25EUR! Predaj

Typ:
Predaj
Dátum predaja:
---
Miesto predaja:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
25 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Všeobecná hodnota
25 €
Zábezpeka:
0 €
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet predaja

P.č.

Popis

Rok výroby/obstarania

výrobné číslo

Stav opotrebovanosti

Súpisová hodnota v EUR

Ponúknutá cena v EUR s DPH

 

Hnuteľné veci umiestnené v sklade so súp. číslom 10678, kat. územie Podunajské Biskupice

 

 

 

 

1.

hnedá drevená kuchynská linka

neuvedené

používané

= 50,-€

= 25,-€

2.

vstavaný chladiaci box

neuvedené

používané

= 1.000,-€

= 450,-€

3.

váha zn. Tonava č. 550842/XII

neuvedené

používané

= 100,-€

= 50,-€

4.

váha zn. Axis s plošinou

neuvedené

používané

= 100,-€

= 50,-€

5.

váha zn. Transporta P 200 č. 6850289

neuvedené

používané

= 100,-€

= 50,-€