Dražba 4-izbového bytu s garážou v Hranovnici! Prvá Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
29.11.2018 17:15
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
06.11.2018 13:30
Druhá obhliadka:
27.11.2018 13:30
Najnižšie podanie:
44 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
44 000 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Poprad
Obec:
Hranovnica
Katastrálne územie:
Hranovnica
Ulica:
Budovateľská 507

Kontakt

JUDr. Mrúzová
+421 903 747 587

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poprad, obec: Hranovnica, katastrálne územie: Hranovnica, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Poprad, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1731, a to konkrétne:

  • byt č. 1 nachádzajúci sa na 1. p. bytového domu 6. b. j. – blok “D” so súpisným číslom 507, vchod: 0, na ulici Budovateľská v Hranovnici (ďalej len „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 1571/10 o výmere 282 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 8092/55866 (ďalej len ako predmet dražby I“),
  • priestor č. 2 – 1 nachádzajúci sa na prízemí Domu postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 1571/10 o výmere 282 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 1588/55866 (ďalej len ako „predmet dražby II“ a spolu s predmetom dražby I ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Byt č. 1 sa nachádza na 1. p. bytového domu 6. b. j. – blok “D” so súpisným číslom 507 na ulici Budovateľská v Hranovnici.

Predmet dražby sa nachádza v Dome, ktorý sa nachádza v okrajovej časti obce Hranovnica. Hranovnica je vzdialená od okresného mesta Poprad cca 9 km. Obec je spojená s mestom autobusovou dopravou. Dom je súčasťou zástavby obytných domov. Dom bol daný do užívania v roku 1975. Dom nie je podpivničený ale v I. nadzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice a garáže (strana od ulice). Dom je murovaný so železobetónovými stužujúcimi vencami. Deliace priečky v Dome sú murované. Dom je zastrešený sedlovou strechou pokrytou plechovou krytinou. Dom je odkanalizovaný do obecnej kanalizácie a napojený na miestny rozvod vody a plynu. Vchod Domu je čistý a dobre udržiavaný.

 

Dispozičné riešenie:

Byt číslo 1 pozostáva z chodby, kúpeľne, WC, kuchyne, komory, šatníka, pivnice, štyroch izieb a balkónu o výmere cca 3,50 m2 (nezarátava sa do podlahovej plochy bytu).

 

Celková podlahová plocha bytu je 79,38 m2 (z toho výmera pivnice je 3,97 m2).

 

Technicko – konštrukčné riešenie:  

V predmete dražby I bola realizovaná rekonštrukcia. Omietky sú vápenné. Okná sú plastové s predokennými vnútornými žalúziami. Zárubne sú oceľové. Dvere sú drevené, z mäkkého dreva. Podlahy v obytných miestnostiach sú nové a jedná sa o drevené parkety, v ostatných miestnostiach sa nachádzajú keramické dlažby. V kúpeľni, WC a okolo kuchynskej linky sa nachádza keramický obklad steny. V kúpeľni sa nachádza umývadlo a vaňa. WC je samostatné. Batérie sú pákové. Zariaďovacie predmety predmetu dražby I sú nové a štandardné. Kuchynská linka je nová na báze dreva s granitovým drezom. Šporák je plynový bez odsávača pár. Predmet dražby I je vykurovaný vlastným plynovým kotlom umiestneným v kuchyni. Ohrev pitnej vody je taktiež zabezpečený kotlom. Radiátory sú panelové. 

 

2.  Garáž sa nachádza na prízemí bytového domu 6. b. j. – blok “D” so súpisným číslom 507 na ulici Budovateľská v Hranovnici.

V predmete dražby II je k dispozícii rozvod elektroinštalácie. Garážová brána do predmetu dražby II je plechová a otváravá. 

 

Celková podlahová plocha garáže je 16,12 m2

 

Predmet dražby sa nachádza vo veľmi dobrom v stave.