Dražba rodinného domu v Považskej Bystrici! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
29.11.2018 09:45
Miesto dražby:
salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
Prvá obhliadka:
07.11.2018 11:30
Druhá obhliadka:
28.11.2018 11:30
Najnižšie podanie:
45 100 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
45 100 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Považská Bystrica
Obec:
Považská Bystrica
Katastrálne územie:
Považská Bystrica
Ulica:
Hliny 30

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Považská Bystrica, obec: Považská Bystrica, katastrálne územie: Považská Bystrica, zapísané v evidencii Okresného úradu Považská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1043, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1207 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3343/52 o výmere 284 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 3343/52 o výmere 284 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 1207, katastrálne územie Považská Bystrica

Rodinný dom je riešený ako dvojpodlažná podpivničená budova s plochou strechou sedlového tvaru. Bol daný do užívania v roku 1975. Prvé podzemné podlažie je osadené na spodnú úroveň terénu, prvé nadzemné podlažie na hornú úroveň svahovitého terénu. Konštrukčný systém stavby tvorí priečne murovaný dvojtrakt. Rodinný dom je napojený na verejné rozvody elektrickej energie, vodovodu, kanalizácie a plynovodu. Pozostáva z priestorov na bývanie a garáže pre osobný automobil. Viac ako polovica podlahovej plochy stavby je využívaná na bývanie. Je súčasťou radovej zástavby obdobných rodinných domov.

 

Dispozičné riešenie:

1. podzemné podlažie tvorí: závetrie, zádverie so schodiskom a technickou miestnosťou, dva sklady, kotolňa, práčovňa a garáž pre osobný automobil. Z väčšieho skladu je výstup k zadným vonkajším schodom.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 76,10 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: chodba so schodiskom, izba, kuchyňa s loggiou a kúpeľňa s WC. Z izby je výstup do záhrady.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 70,70 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: chodba so schodiskovým priestorom, dve izby s loggiami a kúpeľňa s WC.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 70,70 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosné obvodové murivo je z pálených tehál skladobnej hrúbky 37,5cm. Vnútorné nosné murivo je z pálených tehál skladobnej hrúbky 25cm. Deliace konštrukcie sú z pálených tehál. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Stropy sú oceľobetónové s rovným podhľadom. Zastrešenie tvorí plochá strecha jednoplášťová zateplená, krytina strechy je falcovaný pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie atiky, strešné žľaby, strešné zvody, vonkajšie hrany loggií, okenné parapety sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky nadzemných podlaží sú brizolitové. Na čelnej fasáde 1. podzemného podlažia je keramický remienkový obklad. Schody sú monolitické oceľobetónové, bez povrchovej úpravy, na 2. nadzemnom podlaží je kovový rebrík s výstupom na strechu. Vstupné dvere sú hladké plné obložené z vonkajšej strany dreveným latovaním. Vnútorné dvere na 1. podzemnom podlaží sú hladké drevené osadené do kovových zárubní. Okná na 1. podzemnom podlaží sú drevené zdvojené a drevené dvojité, v práčovni doplnené vnútorným zasklením zo sklobetónových tvárnic. Okná na nadzemných podlažiach sú plastové zasklené izolačným dvojsklom, vo vedľajších priestoroch a jedno okno v obývacej izbe je drevené zdvojené. Podlahy na 1. podzemnom podlaží sú podľa druhu priestoru drobná keramická dlažba a cementový poter. Podlahy na nadzemných podlažiach na chodbách a loggiách je drobná keramická dlažba, vo vedľajších priestoroch je pôvodný podkladový betón. Dokončenie dlažieb je odhadované na 50%. Podlahy v hlavných miestnostiach nadzemných podlaží tvorí drevená palubovka, vo väčšine priestorov len vo forme podkladových trámov v piesku, dokončené na 50%. Ústredné vykurovanie je teplovodné nefunkčné, vyhrievacie telesá sú oceľové článkované radiátory, dokončené na 50%. Elektroinštalácia je svetelná i motorická, nefunkčná. V hygienických priestoroch je rozvod studenej a teplej úžitkovej vody z pozinkovaného a plastového potrubia, dokončené na 50%. Rozvod plynu z oceľového potrubia je na 1. podzemnom a 1. nadzemnom podlaží. Vráta do garáže sú otváravé plné plechové zateplené polystyrénom. Kanalizačná stúpačka je z liatinového potrubia. Zdroj vykurovania je stacionárny plynový kotol. V kuchyni je kuchynská linka z materiálov na báze dreva dĺžky cca 1,50m. Na 1. podzemnom podlaží je elektrický rozvádzač so staršími poistkovými automatmi.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.