Dražba vyprataného a neobývaného 3-izbového bytu v Štúrove! Vydražené za 55 200 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
24.10.2018 09:30
Miesto dražby:
miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
08.10.2018 15:00
Druhá obhliadka:
19.10.2018 15:00
Najnižšie podanie:
49 200 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
49 200 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Nové Zámky
Obec:
Štúrovo
Katastrálne územie:
Štúrovo
Ulica:
Vörösmartyho 1701/2

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 3 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu so súpisným číslom 1701, vchod: 2, na ulici Vörösmartyho v obci Štúrovo (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3908 o výmere 691 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (právny vzťah k pozemku je evidovaný na liste vlastníctva č. 1), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti 8573/564654, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4389, okres: Nové Zámky, obec: Štúrovo, katastrálne územie: Štúrovo (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Trojizbový byt č. 3 nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 2, ul. Vörösmartyho, súpisné číslo 1701

Predmet dražby sa nachádza v meste Štúrovo, okres Nové Zámky (cca 30 km) v obytnej časti mesta, v jeho zastavanom území, spádom k centru mesta (cca 2 minúty autom). Bytový dom sa nachádza v zástavbe bytových domov a prevádzkových stavieb s prístupom po spevnenej asfaltovej komunikácii. Mesto má cca 11 400 obyvateľov, rozšírenú sieť obchodov a služieb komplexného charakteru, nachádza sa tu mestský úrad, kultúrne zariadenia, športové areály, pošty, materské, základné, stredné školy, vybudovaný je tu aj verejný vodovod, plynovod, kanalizácia, elektrický rozvod a telekomunikačná a teplonosná sieť. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1984.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 3 pozostáva z 3 izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene, komory a balkóna.

Celková podlahová plocha bytu č. 3 vrátane príslušenstva je 66,69 m2 (bez plochy balkóna o výmere 3,6 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Bytový dom

Bytový dom je typizovaný panelový, má inštalačný suterén a 8 nadzemných obytných podlaží. Strecha je plochá s novou krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Klampiarske konštrukcie sú úplné, nové, z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je zateplená, s povrchovou úpravou na báze suchých omietkových zmesí. Vnútorné omietky sú vápennocementové a hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami. Podlahy sú dlaždené. Elektroinštalácia je svetelná, je tu osadený elektrický vrátnik na plastových vchodových dverách. Výťah  je osadený a stojí na každom poschodí.

 

Byt

Byt je rekonštruovaný. Podlahy v obytných priestoroch tvoria veľkoplošné parkety a parkety. Ostatné podlahy sú keramické. Okná sú pôvodné drevené, zdvojené so žalúziami. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Dvere sú drevené plné a presklené. Keramický obklad sa nachádza za novou kuchynskou linkou s elektrickým šporákom bez digestora. Kuchynská linka je na báze dreva, drez je nerezový s nerezovou výtokovou armatúrou. V kúpeľni je plastová vaňa s nerezovou výtokovou armatúrou a smaltované umývadlo taktiež s nerezovou výtokovou armatúrou. Keramický obklad stien je nad 1,35 m výšky. Záchod je splachovací, bez umývadla, elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie je centrálne, príprava TÚV je centrálna, radiátory sú panelové.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.