Nový termín dražby Luxusného Apartmánového domu v Tokajskej oblasti včas oznámime Pripravovaná

Dražba:
Pripravovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť Aula A. Einsteina, Novitech Partner s.r.o., Hotel TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
86 130 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
95 700 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Trebišov
Obec:
Borša
Katastrálne územie:
Borša
Ulica:
I. Zrinyi 136
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obec Borša, katastrálne územie Borša, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 618, a to konkrétne:

  • Apartmánový dom so súpisným číslom 136 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 869 o výmere 303 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 869 o výmere 303 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 870/2 o výmere 238 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Opis predmetu dražby

Apartmánový dom súp. č. 136 na parc. CKN č. 869, k.ú. Borša

Apartmánový dom je situovaný v širšom centre obce Borša v zastavanom území obce, prístupný po spevnenej komunikácii na ulici I. Zrinyi, orientačné číslo 40. Ide o samostatne stojaci dom postavený v rovinatom teréne. Dom je prízemný s obytným podkrovím, napojený je na obecné rozvody inžinierskych sietí, pozostáva z troch samostatných apartmánov, kancelárie, dvoch WC a kuchyne so spoločenskou miestnosťou. V prípade stavebných úprav je možné ho využívať aj na rodinné bývanie.

Apartmánový dom bol daný do užívania v roku 2013. Pôvodná stavba bola postavená v roku 1993 ako výrobňa vína. Jednalo sa o prízemnú budovu v tvare L. V roku 2013 bola zrekonštruovaná do dnešnej podoby.

Dispozičné riešenie:

Dom nie je podpivničený, má jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie.

V I. NP sa nachádza: zádverie, WC muži, WC ženy, schodisko, kancelária, chodba, obývacia hala s kuchyňou a apartmán s hygienickým zariadením.

Zastavaná plocha I. NP je 190,57 m2.

 

V podkroví sa nachádza: chodba a tri apartmány s dvomi hygienickými zariadeniami. Na východnom i západnom priečelí je východ z izieb na dva malé balkóny.

Zastavaná plocha je 190,57 m2. Výmera balkónov je cca 3,50 m2.

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Založenie stavby je na základových pásoch s dodatočnou vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované hr. 300 mm. Stropné konštrukcie – v I.NP tvoria železobetónové stropy, v podkroví sú drevené trámové stropy, podhľady sú sadrokartónové. Strecha je sedlová s pálenou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného plechu - žľaby a zvody. Vonkajšie úpravy sú z tenkostennej ušľachtilej silikátovej omietky, obvodové steny sú zateplené. Vnútorné úpravy povrchov tvoria štukové omietky stien – maľby. V sociálnych zariadeniach sú keramické obklady stien. Zariaďovacie predmety sú štandardné, vodovodné batérie sú pákové. Okná sú plastové s predokennými vnútornými horizontálnymi žalúziami. Dvere sú dyhované v obložkových zárubniach. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce, v kúpeľniach a na chodbe sú keramické dlažby.

Vybavenie:

V I. NP sa nachádza WC muži a WC ženy s umývadlom. V apartmánovom dome sa nachádzajú ešte tri kúpeľne. V každej sa nachádza sprchovací kút, umývadlo a WC. V kúpeľniach sa nachádza keramický obklad stien. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. V kuchynskej linke je zabudovaný granitový drez, zabudovaná sklokeramická elektrická varná doska s komínovým nerezovým odsávačom pár, umývačka riadu, mikrovlnná rúra a elektrická rúra na pečenie. Kúrenie je zabezpečované  plynovým kotlom s prípravou teplej vody.

Dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie a plynu. Rozvod elektroinštalácie je zásuvkový a svetelný s poistkami. V dome je aj motorická prípojka. 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1.Spevnená plocha dvora 

Okolo rodinného domu sa nachádza spevnená plocha s povrchom zo zámkovej betónovej dlažby, kladenej na podkladový betón. Spevnená plocha dvora bola zrealizovaná v roku 2013, o celkovej ploche 328 m2.

 

2.Vonkajší bazén 

Vonkajší bazén je laminátový, umiestnený je v zadnej časti dvora na parcele č. 870/2. Jedná sa o bazén laminátovej konštrukcie   rozmerov 3,0 x 7,0 m a hĺbky 1,50 m.

Bazén bol daný do užívania v roku 2013. Celková obstavaná plocha je 31,5 m3.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.