Dražba rodinného domu v Liptovskom Mikuláši Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
27.09.2018 12:30
Miesto dražby:
salónik Cabinet v hoteli Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina
Prvá obhliadka:
06.09.2018 15:00
Druhá obhliadka:
20.09.2018 15:00
Najnižšie podanie:
149 000 €
Minimálne prihodenie:
300 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
149 000 €
Dražobná zábezpeka:
44 000 €
Okres:
Liptovský Mikuláš
Obec:
Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:
Liptovská Ondrášová
Ulica:
Medze 22

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, katastrálne územie: Liptovská Ondrašová, zapísané v evidencii Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4060, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 516 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 88/291 o výmere 400 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 88/277 o výmere 30 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 88/291 o výmere 400 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Opis predmetu dražby

Jedná sa o dom na rovinatom pozemku v intraviláne obce Liptovský Mikuláš, k.ú. Liptovská Ondrašová, v zastavanej časti v radovej zástavbe rodinných domov v tichej lokalite na ul. Medze č.22. 

Dom je napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a verejný rozvod zemného plynu. Rodinný dom je súčasťou radovej zástavby (dvojdomu) podpivničený.

Začiatok užívania domu je rok 1993.

 

Dispozičné riešenie:

Dom je riešený ako jednopodlažný, s obytným podkrovím a s podpivničením pod celou zastavanou plochou domu. Hlavný vstup do 1.NP je z bočnej juhovýchodnej strany dvora cez predložené schody. Suterén pod celou zastavanou   plochou domu je vsadený 1 - 2 m pod úroveň okolitého terénu.

 

V suteréne prístupnom cez vnútorné schodište a cez garáž sa nachádzajú tieto miestnosti: schodište, sklad, pracovňa,  plynová kotolňa s ohrevom TÚV, chodba a garáž s prístupom cez výsuvné segmentové garážové vráta.

Zastavaná plocha suterénu je: 112,55 m2.

 

V 1.NP prístupnom cez hlavný vstup z juhovýchodnej bočnej strany dvora cez predložené schody sa nachádzajú tieto miestnosti: predsieň, WC, kúpeľňa, obývacia izba, kuchyňa s jedálňou, 2 x loggia a schodište do podkrovia. 

Zastavaná plocha I. NP je: 112,55 m2.

 

V podkroví sú umiestnené tieto miestnosti: schodište, chodba, 4 x izba, kúpeľňa s WC a 2 x loggia prístupná z prednej a zadnej izby s orientáciou do ulice a do zadnej časti dvora.

Zastavaná plocha podkrovia je: 112,55 m2.

 

Technicko-konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti vode. Murivo suterénu je murované z pálených tehál hr. 40 cm,  murivo nadzemného podlažia a podkrovia je murované z pálených tehál hr. 30- 40 cm z vonkajšej strany so zateplením  hr. 6 cm s lepidlovou stierkou s armovacou mriežkou a finálnou úpravou z minerálnej omietky. Priečky sú vybudované z pálených tehál. 

Strop nad suterénom a nad 1.NP je železobetónový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou zo štukovej  vápennocementovej omietky. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Vonkajšia povrchová úprava fasády je z minerálnej omietky na zateplení. Sokel z troch strán domu, v priemernej výške 50 cm, je s povrchovou úpravou  z kamennej bridlice. 

Prívod vody do domu je riešený z verejnej siete plastovým potrubím. ELI v suteréne je 220 a 380V s ističovým rozvádzačom, v 1.NP je ELI riešená rozvodmi 220 V, v podkroví je rozvod ELI 220 V.

V 1.NP je umiestené samostatné WC s pisoárom, vybavené WC misou kombi. Steny WC sú obložené keramickými obkladmi do výšky 1,50 m a podlaha WC z keramickej dlažby.

Kúpeľňa je umiestnená v 1.NP domu je vybavená sprchovacím kútom a umývadlom. Steny kúpeľne sú obložené  keramickými obkladmi do výšky stropu a podlaha kúpeľne je z keramickej dlažby.

Druhá kúpeľňa je umiestnená v podkroví a je vybavená plastovou rohovou vaňou, umývadlom, WC je závesné s podomietkovým splachovačom zn. Geberit a samostatnou sprchou. Steny kúpeľne sú obložené keramickými obkladmi do výšky stropu a podlaha kúpeľne je z keramickej dlažby. 

V suteréne domu je umiestnená práčovňa vybavená plechovou vaňou, WC kombi a dvomi automatickými práčkami s napojením na vodovod a kanalizáciu. Steny práčovne obložené keramickými obkladmi do výšky 1,50m a podlaha  práčovne je z keramickej dlažby. Vykurovanie domu je riešené ako ústredné s kovovými rozvodmi, panelovými radiátormi v 1.NP plechovými a v podkroví panelovými hliníkovými. Zdrojom tepla je plynový stacionárny kotol umiestnený v kotolni v suteréne domu. 

Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým plynovým ohrievačom TÚV (John vood), ktorý je umiestnený v kotolni v suteréne domu.

Strecha je sedlová, pokrytá krytinou z asfaltových šindľov na plnom debnení. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné strechy a parapety sú z hliníkového plechu.

Okná sú plastové Euro s izolačným dvojvrstvovým zasklením. Potery príslušenstva v suteréne, prízemí a poschodí domu sú betónové s finálnou úpravou z keramickej dlažby. Podlahy obytných miestností sú plávajúce laminátové.

Interiérové dvere v suteréne domu sú hladké plné a zasklené, v 1.NP a v podkroví sú vnútorné dvere rámové, plné a zasklené. Vchodové dvere sú plastové Euro s izolačným dvojsklom a celoobvodovým kovaním.

V 1.NP sa nachádza kuchyňa s kuchynskou linkou v modernom štýle na báze dreva - zrealizovaná na mieru, kuchynským  sporákom s plynovou varnou doskou zabudovanou do pracovnej dosky s digestorom, nerezovým drezom s pákovou stojankovou kuchynskou batériou. Do kuchynskej zostavy je zabudovaná aj umývačka riadu.

V kuchynskej zostave je samostatne zabudovaná el. rúra a mikrovlnná rúra. 

Podlaha v kuchyni je plávajúca laminátová. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Vedľa kuchyne je umiestnená jedáleň s voľným  otvoreným prechodom do obývacej izby.

Schodište v dome je železobetónové zo suterénu do 1.NP s povrchovou úpravou z keramickej dlažby. Schodište z 1.NP do podkrovia je samonosné ľahké z tvrdého dreva bez podstupníc s vyhotovením nástupníc z tvrdého dreva.

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Altánok

Altánok je umiestnený v zadnej časti dvora pri zadnej hranici pozemku, vybudovaný bol v roku 2005. Altánok je drevenej  konštrukcie s jednostranným debnením so sedlovou strechou, pokrytou asfaltovým šindľom.

Zastavaná plocha je o výmere: 13,73 m2.