Dražba bytu v Košiciach Vydražené za 33 200 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
28.09.2018 11:30
Miesto dražby:
salónik na 1. poschodí v Hoteli Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice
Prvá obhliadka:
11.09.2018 08:00
Druhá obhliadka:
26.09.2018 10:00
Najnižšie podanie:
32 600 €
Minimálne prihodenie:
300 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
32 600 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Okres:
Košice II
Obec:
Košice-Šaca
Katastrálne územie:
Šaca
Ulica:
Železiarenská 8

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 6 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu Železiarenská 8,10,12 so súpisným číslom 476, vchod 8, na ul. Železiarenská 8 v Košiciach, (ďalej len „Dom“), postavenom na pozemku parcely registra „C“ č. 972 o výmere 234 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemku parcely registra „C“ č. 973 o výmere 177 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a pozemku parcely registra „C“ č. 974 o výmere 242 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom na Pozemku o veľkosti 314/10000, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Košice, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1957, okres Košice II, obec Košice - Šaca, katastrálne územie Šaca.

Opis predmetu dražby

Byt sa nachádza na prvom poschodí v obytnom dome súpisné číslo 476 na Železiarenskej ulici popisné číslo 8 v Košiciach. Obytný dom sa nachádza v mestskej časti Košice - Šaca. Obytný dom je súčasťou zástavby obytných domov na Železiarenskej ulici, do užívania bol daný v roku 1954. Dom je podpivničený - v podzemnom podlaží sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Štyri nadzemné podlažia sú obytné. Dom je tehlový so sedlovou strechou pokrytý pálenou krytinou. Vchod je priemerne udržiavaný. Vchodová brána je vymenená. V obytnom dome sú vymenené okná na schodišti. Obytný dom je zateplený a napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia) a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii.

Dispozičné riešenie:

Byt bol pôvodne dvojizbový, stavebnými úpravami bol prestavaný na trojizbový. V súčasnosti pozostáva z troch obytných  miestností, kuchynského kúta a príslušenstva.  

Celková podlahová plocha bytu č. 6 je 54,21 m2, z toho výmera pivnice je 3,98 m2.  

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Okná sú plastové s predokennými žalúziami. V byte sú v obytných miestnostiach plávajúce podlahy. V kúpeľni s WC, chodbe a v kuchynskom kúte je keramická dlažba. Jadro je murované s keramickým obkladom stien. V kúpeľni sa nachádza sprchovací kút, umývadlo a WC. Batérie sú pákové. V kuchyni je nová kuchynská linka, drez je nerezový s odkvapkávačom, šporák je plynový s odsávačom pár. Okolo kuchynskej linky je keramický obklad steny. Dvere sú dyhované, zárubne sú obložkové. Ohrev pitnej vody je zabezpečený plynovým prietokovým ohrievačom umiestneným v kúpeľni. 

Byt je vykurovaný z mestských rozvodov tepla. Radiátory sú panelové s pomerovými meračmi tepla. Byt je napojený na verejný rozvod studenej vody a plynu.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, všetka jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie, plynu, okrem stúpacích vedení a uzavieracích ventilov najbližšie k nim), elektrický domový vrátnik, zvonček, poštová schránka, merače vody a radiátory. 

   

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.