Opakovaná dražba 2 izbového bytu vo Fiľakove! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
01.02.2019 10:00
Miesto dražby:
salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec
Prvá obhliadka:
07.01.2019 10:30
Druhá obhliadka:
28.01.2019 10:30
Najnižšie podanie:
16 725 €
Minimálne prihodenie:
300 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
22 300 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Lučenec
Obec:
Fiľakovo
Katastrálne územie:
Fiľakovo
Ulica:
1. mája 74

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 10 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súpisným číslom 722, vchod: 74 na ulici 1.mája 722/74 vo Fiľakove (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“  č. 1128/1 (právny vzťah Domu k parcele 1128/1 nie je evidovaný na liste vlastníctva), pozemku parcely registra „C“  č. 1128/2 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“), pozemku parcely registra „C“ č. 1128/3 o výmere 202 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (právny vzťah Domu k parcele 1128/3 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2272), pozemku parcely registra „C“  č. 1128/4 o výmere 46 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (právny vzťah Domu k parcele 1128/4 je evidovaný na liste vlastníctva č. 3267) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 8002/91994, tak ako je zapísaný v evidencií Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3040, okres Lučenec, obec Fiľakovo, katastrálne územie Fiľakovo.

Opis predmetu dražby

Bytový dom je postavený na ulici 1. mája č. 74 v obci Fiľakovo, okres Lučenec. Bytový dom má suterén a ďalšie dve nadzemné podlažia. Vstup do bytového domu je z úrovne terénu cez zádverie umiestnené na medzipodeste medzi suterénom a 1.NP. V suteréne bytového domu sa nachádzajú pivnice bytov a komunikačné priestory pred hlavným a zadným vchodom. Od hlavného vchodu sú na 2. až 5. NP umiestnené jedno, dvoj a trojizbové byty. Zvislá doprava v bytovom dome je zabezpečená  prefabrikovaným schodiskom bez výťahu. Bytový dom má 3 samostatné vchody. Bytový dom bol vybudovaný v roku 1957, v roku 1985 bol rekonštruovaný. Bytový dom je napojený na kompletné inžinierske siete (ELI, vodovod, kanalizáciu, plynovod, káblovú televíziu a telekomunikačné siete).

V blízkosti bytového domu sa nachádza kompletná sídlisková infraštruktúra: pošta, obchodný dom Lidl, potraviny COOP Jednota, základná škola, SOU, športoviská.  

Za bytovým domom z východnej strany sa nachádza vnútorný dvor s parkoviskom, pred bytovým domom zo západnej strany je široký asfaltový chodník s obchodmi v prízemnej časti s prístupovou cestou prechádzajúcou okolo bytového domu  od centra mesta. 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Byt č. 10 sa nachádza na prízemí radového bytového domu a pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: kuchyňa, chodba, predsieň, kúpeľňa s WC, sklad a 3 x pivnica umiestnená v suteréne bytového domu.

Celková podlahová plocha bytu č. 10 je 80,54 m2 (z toho 3 x pivnica je o výmere: 4,06 m2, 10,32 m2, a 10,24 m2).

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom je radový založený na základových pásoch, typový s unifikovanými konštrukčnými sústavami, inými než panelovými. Konštrukčný systém je stenový, murovaný priečny, stropy sú prefabrikované železobetónové, strecha je plochá dvojplášťová odvetraná, krytina je živičná. Vnútorná zvislá komunikácia je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom bez výťahu. Byt je vykurovaný vlastným vykurovaním na tuhé palivo  - krbová vložka v obývacej izbe.

Príprava TÚV je z vlastného zásobníkového el. ohrievača, umiestneného v kúpeľni. 

Byt bol rekonštruovaný (v roku 2009) s bežným štandardom vybavenia. Dvere sú vnútorné, dyhované na báze dreva, plné a presklené otváracie, osadené do kovových zárubní. Vchodové dvere do bytu sú pôvodné na báze dreva. Steny bytu sú so stierkami a maľbami. Bytové jadro je pôvodné, murované umiestnené v stene medzi kúpeľnou a kuchyňou bytu. Kúpeľňa bytu je rekonštruovaná, vybavená plastovou vaňou, umývadlom a WC kombi. Vodovodná batéria do vane je páková so sprchou, do kuchyne je páková stenová.

Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramického obkladu do výšky stropu, podlaha kúpeľne je z keramickej dlažby. Dvere  do kúpeľne a WC bytu sú hladké, na báze dreva – plné, osadené do kovovej zárubne. Dvere do izieb bytu sú hladké, na báze dreva, plné a presklené, osadené do kovových zárubní. Kuchyňa je rekonštruovaná s vymenenou kuchynskou linkou na báze dreva. Kuchyňa je vybavená kuchynským sporákom s digestorom a nerezovým drezom. Podlaha v kuchyni je z  keramickej dlažby, obklady steny za kuchynskou linkou sú z keramického obkladu. Podlaha v sociálnom zariadení a v zádverí  s chodbou je z keramickej dlažby. Okná v byte sú pôvodné drevené zdvojené s dvojitým zasklením. 

Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom.