Dražba 1-izbového bytu na Dopravnej ulici v Bratislave - m.č. Rača! Vydražené za 62 500 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
26.09.2018 10:00
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
10.09.2018 17:30
Druhá obhliadka:
20.09.2018 17:30
Najnižšie podanie:
56 700 €
Minimálne prihodenie:
500 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
56 700 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Bratislava III
Obec:
Bratislava-Rača
Katastrálne územie:
Rača
Ulica:
Dopravná 18

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 67 nachádzajúci sa na 4.p. bytového domu Dopravná 12, 14, 16, 18, 20 so súpisným číslom 2985, vchod: Dopravná 18, na Dopravnej ulici v Bratislave (ďalej len „Dom“), postavený na pozemkoch parcely registra „C“ č. 4678/8 o výmere 264 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, č. 4678/9 o výmere 261 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, č. 4678/10 o výmere 260 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, č. 4678/11 o výmere 260 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a č. 4678/12 o výmere 271 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 3674/680025, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5245, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č. Rača, katastrálne územie: Rača (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Byt číslo 67 nachádzajúci sa na 4.p. bytového domu Dopravná 12, 14, 16, 18, 20 so súpisným číslom 2985, katastrálne územie Rača

Bytový dom je prístupný hlavným vstupom z jednej strany po spevnenej komunikácii. V I. nadzemnom podlaží sú situované garáže, pivničné kobky, komunikačné priestory a spoločné zariadenia, v ďalších 7 nadzemných podlažiach sú byty. Jednotlivé podlažia domu sú prístupné schodiskom a výťahom. Bytový dom sa nachádza na okraji mestskej časti Rača, kde sa nachádzajú prevažne bytové domy, rodinné domy, prevádzkové objekty atď. Historické centrum Bratislavy je dostupné asi do 20 min. autom – 14 km juhozápadne. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1987.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1 - izbový byt číslo 67 tvorí 1 obytná miestnosť a príslušenstvo, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa a WC. K bytu patrí aj pivničná kobka s drevenými latkovými dverami, ktorá je umiestnená mimo bytu na 1.NP bytového domu.

Celková podlahová plocha bytu č. 67 vrátane príslušenstva je 34,22 m2 (bez plochy pivnice o výmere 2,63 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom

Nosnú konštrukciu bytového domu tvorí montovaný celopanelový železobetónový systém, ktorého fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Základy sú železobetónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodový i strešný plášť je vytvorený zo železobetónových panelov, strecha je plochá s atikou a oplechovaním, krytina je z asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú úplné, z pozinkovaného plechu na parapetoch s náterom. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Schodisko je dvojramenné železobetónové s oceľovým zábradlím a povrchom z terazza. Podlahy v spoločných vstupných priestoroch a chodbách sú z liateho terazza. V celom dome v spoločných priestoroch sú vymenené okná za plastové s izolačným dvojsklom. Vstupné dvere sú jednokrídlové plastové so zasklením a elektromagnetickým istením so zvončekmi. Omietky vnútorných stien sú vápenné hladké, s olejovým náterom do výšky cca 120, resp. 150 cm. Vonkajšia omietka je na báze umelých vlákien. Bytový dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, rozvody plynu a elektriny. Vykurovanie a ohrev TÚV je z diaľkového centrálneho zdroja.

 

Byt

Okná v predmete dražby sú vymenené za plastové s izolačným dvojsklom a interiérovými hliníkovými žalúziami. Vstupné dvere do bytu sú nové bezpečnostné s viacbodovým uzamykaním. Úpravy vnútorných povrchov sú prevedené hladkou omietkou. Podlaha v kuchyni a predsieni je nová z keramickej dlažby, v ostatných priestoroch je pôvodná podlaha z PVC. Dvere v byte sú drevené plne otváravé, plné, resp. čiastočne presklené, osadené do oceľových zárubní. Kuchynská linka je nová, na báze drevotriesky, vybavená nerezovým kuchynským drezom s pákovou batériou, samostatným plynovým sporákom a digestorom. Bytové jadro je pôvodné umakartové. V kúpeľni je smaltovaná vaňa s batériou a keramické umývadlo. WC je keramické „combi“ so spodnou nádržkou. Vykurovanie je teplovodné z centrálneho zdroja s oceľovými doskovými radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením v byte. Predmet dražby je napojený na domové rozvody pitnej vody, centrálne pripravovanej TÚV, kanalizačný odpad, rozvod elektrickej energie a zemného plynu.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.