Opakovaná dražba 3 - izbového bytu v obci Lok, okres Levice, teraz za nižšiu cenu! Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
27.11.2018 13:30
Miesto dražby:
miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra
Prvá obhliadka:
09.11.2018 14:45
Druhá obhliadka:
22.11.2018 14:45
Najnižšie podanie:
13 950 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
18 600 €
Dražobná zábezpeka:
4 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Levice
Obec:
Lok
Katastrálne územie:
Lok
Ulica:
Kalnická 45

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 3 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu so súpisným číslom 356, vchod: 45, na ulici Kalnická v obci Lok (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 719/5 o výmere 726 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 7780/141844, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 917, okres: Levice, obec: Lok, katastrálne územie: Lok (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Byt číslo 3 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu so súpisným číslom 356, katastrálne územie Lok

Bytový trojpodlažný dom bol daný do užívania v roku 1988. 1. nadzemné podlažie je neobytné, zatiaľ čo 2. a 3. nadzemné podlažie je obytné. Bytový dom má lodžie a pivničné kobky. V spoločných zariadeniach domu je mimo pivničných kobiek priestor pre práčovňu, sušiareň, miestnosť pre bicykle a kočíky. Nenachádza sa tu výťah. Vo vchode je 5 bytových jednotiek.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

3 - izbový byt číslo 3 pozostáva z 3 obytných miestností, kuchyne, chodby, kúpeľne, WC a lodžie.

Celková podlahová plocha bytu č. 3 vrátane príslušenstva je 77,80 m2 (bez plochy lodžie o výmere 3,96 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Bytový dom

Základy domu sú betónové s vodorovnou izoláciou. Podlahy v 1.NP sú betónové, bez ďalších povrchových úprav. Na vstupnej chodbe je podlaha z keramických dlažieb rozmerov 100 mm x 100 mm. Priečky sú tehlové hrúbky 100 mm a 300 mm. Zárubne v priečkach sú oceľové a dvere sú bez zasklenia, plné a drevené. Okná sú drevené zdvojené na 1. NP a na jednotlivých schodištiach. Strop nad 1. NP je zo stropných prefabrikovaných panelov. Samotná budova je na 1.NP postavená z tehlového muriva hrúbky 450 mm. Pozdĺžne a nosné steny sú z tehál hrúbky 450 mm. Priečky sú tehlové o hrúbke 100 mm a 150 mm. Schodiskové ramená sú drevené, na oceľovej konštrukcii, pokryté podlahovinou s PVC. Podesty a medzipodesty sú obložené podlahovinou z PVC. Schodiskové ramená sú zabezpečené oceľovým zábradlím s drevenou výplňou do výšky 1000 mm. Na schodisku je olejový náter do výšky 1000 mm. Strešný plášť je vytvorený na sedlovom krove z ťažnej betónovej pálenej krytiny. Klampiarske prvky – žľaby a zvody sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Obvodové murivo obytného 2. a 3. NP je riešené z obvodových dierovaných drevených panelov z vonkajšej a vnútornej strany, vyplnené tepelnou izoláciou hrúbky 50 mm a 120 mm. Vodorovné nosné konštrukcie sú drevené trámové stropy s rovným podhľadom. Preklady sú drevené. Na bytovom dome je namontovaný bleskozvod. Vchodové dvere sú drevené so sklenenou výplňou z priestoru kotolne z južnej strany a zo strany vchodu do schodiska sú oceľovo – hliníkové so sklenenou výplňou. Vonkajšia fasáda je vytvorená z oškrabaného brizolitu na 1. NP a na 2. a 3. NP je fasáda na báze umelých hmôt. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Ústredné kúrenie je riešené dvomi plynovými kotlami na zemný plyn zn. Modratem, vrátane prípravy TÚV cez stojatý obojživelník. Kotol na zemný plyn je umiestnený v 1. NP v kotolni. Pivničná kobka má murované steny a drevené dvere osadené v oceľovej zárubni. Rozvod vodoinštalácie je z pozinkovaných rúrok, ústredné kúrenie a zemný plyn je riešené z oceľových rúrok a kanalizácia je riešená z plastových rúrok s PVC. Elektroinštalácia v 2. NP je na 220 V. Ústredné kúrenie na 2. NP je teplovodné z panelových doskových radiátorov.

 

Byt

Byt bol rekonštruovaný najmä v roku 2008. Okná sú drevené zdvojené. V oknách sú medziokenné plastové žalúzie. Na oknách sú vonkajšie parapetné plechy z pozinkovaného plechu. Z vnútornej strany okien sú drevené parapetné dosky. Podlahy v izbách a na chodbe sú novšie, plávajúce a laminátové. Nové keramické dlažby sú na podlahe v kúpeľni. Vo WC a v kuchyni je novšie PVC. Na podlahe v lodžii je pôvodná keramická dlažba. Drevené steny sú natreté latexovými nátermi. Kúrenie v kúpeľni je zabezpečené oceľovým rebrovým radiátorom. V kúpeľni je oceľová vaňa a keramické umývadlo s nerezovými pákovými batériami. Keramický obklad v kúpeľni je do výšky stropnej konštrukcie. Vo WC je keramický záchod s keramickou dlažbou. Keramický obklad vo WC nie je vyhotovený. V kuchyni je nerezový drez v kuchynskej rohovej linke vyhotovenej na báze dreva dĺžky 3200 mm s nerezovou pákovou batériou. Elektrická keramická platňa a umývačka riadu je zn. Whirpool. Elektrická multifunkčná rúra je zn. Gorenje. Digestor sa nachádza nad keramickou elektrickou platňou a je zn. Mora. Stena medzi hornou a dolnou časťou kuchynskej linky je obložená keramickým obkladom.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.