PO DOHODE so záujemcom pripravíme dražbu rodinného domu v obci Zborov (okr. Bardejov)! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
35 480 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
47 300 €
Dražobná zábezpeka:
7 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Bardejov
Obec:
Zborov
Katastrálne územie:
Zborov
Ulica:
Zákutie 125/29

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bardejov, obec: Zborov, katastrálne územie: Zborov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 736, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 125 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 932/3 o výmere 502 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • garáž so súpisným číslom 693 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 932/7 o výmere 61 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 932/1 o výmere 1589 m², druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 932/3 o výmere 502 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 932/6 o výmere 111 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 932/7 o výmere 61 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej lenpredmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp. č. 125 s príslušenstvom, postavený na par. č. 932/3 v kat. území Zborov.

Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom, ktorý sa nachádza na okraji obce Zborov. V obci bývajú aj neprispôsobiví občania. V obci je možnosť napojenia na vodu, plyn a kanalizáciu. Predmet dražby je postavený v rovinatom teréne. Predmet dražby je podpivničený s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1994.

 

Dispozičné riešenie:

V 1. PP sa nachádza chodba, kuchyňa, 3 pivnice a kotolňa.

V 1.NP sa nachádza chodba, kuchyňa, komora a 2 izby.

V podkroví sa nachádza chodba, kúpeľňa s WC, 3 izby a 2 balkóny.

 

Zastavaná plocha 1. PP je o výmere 118,29 m2.

Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 118,29 m2.

Zastavaná plocha podkrovia je o výmere 141,95 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Predmet dražby má sedlovú strechu so strešnou krytinou z AZC šablón. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Obvodové murivo je murované. Stropné konštrukcie sú železobetónové. Strop nad podkrovím je drevený trámový s rovným podhľadom. Schodište do podzemného podlažia je položené na železobetónovej doske s povrchom stupňov a podstupníc z teracovej dlažby. Schodište do podkrovia je tvorené oceľovou nosnou konštrukciou s drevenými stupňami bez podstupníc. Vonkajšia omietka na predmete dražby je brizolitová. Predmet dražby nie je izolovaný proti zemnej vlhkosti a je značne zavlhnutý vzhľadom na to, že je dlhšiu dobu nevyužívaný a nevykurovaný. Vnútorné omietky v predmete dražby sú vápenné. Okná sú drevené, zdvojené s predokennými žalúziami. Dvere sú dyhované v oceľových zárubniach. Podlahy v podzemnom podlaží predmetu dražby sú čiastočne keramické dlažby a čiastočne majú cementový poter. Podlahy na prízemí sú čiastočne plávajúce a čiastočne parketové. Podlahy v podkroví sú plávajúce. V sociálnych zariadeniach sú k dispozícii keramické dlažby. Kuchynská linka v kuchyni je na báze dreva. Drez je nerezový s odkvapkávačom. Šporák sa v kuchyni na 1. NP nenachádza. Kuchyňa v 1. PP je zanedbaná s kuchynskou linkou na báze dreva s nerezovým drezom a plynovým šporákom. V 1. PP sa nachádza aj práčovňa s vaňou a keramickým obkladom stien. V 1. NP sa nachádza samostatné WC s umývadlom a keramickým obkladom stien. V kúpeľni v podkroví sa nachádza vaňa, umývadlo, sprchovací kút a WC. Batérie v predmete dražby sú v prevažnej miere pákové. Predmet dražby je vykurovaný plynovým kotlom JUNKERS s ohrevom pitnej vody. Radiátory sú panelové. V obývacej izbe sa nachádza kozub bez krbovej vložky s uzavretým ohniskom. Predmet dražby je odkanalizovaný je do žumpy. Predmet dražby je napojený na rozvod vody z mestského rozvodu vody.

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

  • Garáž so súp. č. 693 s príslušenstvom, postavená na par. č. 932/7 v kat. území Zborov.

Garáž je postavená ako samostatná stavba za rodinným domom. Garáž je osadená na základových pásoch. Obvodové murivo garáže je murované hrúbky 300 mm. Stropná konštrukcia je drevená trámová s pultovou strechou. Krytina je z trapézového plechu s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Garážové vráta sú výklopné plechové. Vonkajšia omietka na garáži je brizolitová. Podlahy v garáži sú betónové a hrubé. Dvere sú zvlakové a okná sú jednoduché, resp. sa tam nachádza sklobetónová výplň otvorov. V garáži je svetelná aj motorická elektroinštalácia. Garáž bola daná do užívania v roku 1992.

 

Zastavaná plocha garáže je o výmere 60,10 m2.

 

Predmet dražby sa nachádza v dobrom stave.