Dražba rodinných domov v obci Drietoma pri Trenčíne!!!! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
06.03.2019 10:00
Miesto dražby:
salón VIP I. na 4. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín
Prvá obhliadka:
14.02.2019 12:30
Druhá obhliadka:
28.02.2019 12:30
Najnižšie podanie:
335 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
335 000 €
Dražobná zábezpeka:
50 000 €
Okres:
Trenčín
Obec:
Drietoma
Katastrálne územie:
Drietoma
Ulica:
496 a 731

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trenčín, obec: Drietoma, katastrálne územie: Drietoma, zapísané v evidencii Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3581, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 496 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 902/2 o výmere 218 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • rodinný dom so súpisným číslom 731 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 901/2 o výmere 104 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 880/1 o výmere 1261 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 901/1 o výmere 518 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 901/2 o výmere 104 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 902/1 o výmere 757 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 902/2 o výmere 218 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 929/5 o výmere 106 m2, druh pozemku: záhrada,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 929/7 o výmere 1245 m2, druh pozemku: záhrada, (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom súpisné číslo 496, k.ú. Drietoma

Je postavený na rovinatom teréne a je riešený ako jednopodlažná nepodpivničená stavba s podkrovím, s možnosťou vybudovania 2. podkrovného podlažia. Súčasťou domu je jednopodlažná prístavba na západnej strane. Rodinný dom má členité priestorové riešenie. Dve strechy hlavnej časti rodinného domu sú šikmé sedlové vyložené, na voľných koncoch štítov sú ukončené polvalbami. Strecha prístavby je šikmá pultová, strešná rovina je štyrikrát zalomená. Konštrukčný systém hlavnej časti stavby je zmiešaný, pozostáva z pozdĺžneho dvojtraktu a priečneho jednotraktu. Do užívania bol daný  roku 2001.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, kotolňa, hala so schodiskom do podkrovia, kúpeľňa, kuchyňa s jedálňou, izba, zimná záhrada s bazénom a sprchovým kútom, sauna a sklad.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 229,15 m2.

1. podkrovné podlažie tvorí: hala so schodiskovým priestorom, dve izby, izba so šatníkom, kúpeľňa a WC.

Zastavaná plocha 1. podkrovného podlažia je 152,09 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základové pásy sú z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosné murivo je z plynosilikátových tvárnic HEBEL, obvodové murivo je skladobnej hrúbky 40 cm. Deliace konštrukcie sú z plynosilikátových priečkoviek. Stropy nad 1. nadzemným podlažím hlavnej časti tvorí monolitický betón. Ostatné stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krovy hlavnej časti sú väznicové sedlové s nerovnakou výškou hrebeňov. Krov nad západnou prístavbou je drevený pultový štyrikrát zalomený. Krytina strechy na krovoch hlavnej časti je ťažká betónová BRAMAC. Krytina na krove západnej prístavby je asfaltovaný šindeľ. Vnútorné omietky na 1. nadzemnom podlaží sú štukové štruktúrované, vyhotovené v roku 2013, na podkrovnom podlaží sú vápenné hladké, na stropoch je znížený podhľad zo sadrokartónu so zabudovaným osvetlením. Úprava sadrokartónu je štruktúrovanou tapetou. Klampiarske konštrukcie sú strešné prieniky, žľaby, zvody z medného plechu. Klampiarske konštrukcie parapetov sú z prírodného kameňa. Fasádne omietky sú štruktúrované na báze umelých hmôt. Obklad vstupnej fasády a západnej prístavby tvorí remienkový obklad z kameňa. Samonosné schody na podkrovné podlažie sú z tvrdého dreva. Dvere sú plné a zasklené z tvrdého dreva, vrátane obložiek. Okná sú drevené z europrofilov (drevina meranti) s dvojsklom. Okenné žalúzie na 1. nadzemnom podlaží sú rolovacie. Podlahy obytných miestností sú plávajúce drevené, vyhotovené v roku 2013, v ostatných priestoroch sú keramické dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné podlahové, v kúpeľni na 1. podkrovnom podlaží v kombinácii s elektrickým podlahovým kúrením, s automatickým ovládaním teploty. Elektroinštalácia je svetelná, na 1. nadzemnom podlaží i motorická, vyhotovená je z medi. Rozvod domáceho telefónu s vrátnikom je pod omietkou na 1.nadzemnom podlaží. Televízny a rádioanténny rozvod je pod omietkou na všetkých podlažiach. Rozvod zabezpečovacieho zariadenia je pod omietkou na všetkých podlažiach, vrátane vonkajšieho kamerového systému. Osadený je bleskozvod. Rozvod studenej a teplej úžitkovej vody z plastového potrubia je na všetkých podlažiach. Inštalácia plynu je na 1. nadzemnom podlaží. Vnútorná kanalizácia zo všetkých zariaďovacích predmetov z plastového potrubia je na všetkých podlažiach. Zdroj teplej úžitkovej vody zabezpečuje zásobníkový ohrievač, vyhotovený v roku 2013. Zdroj ústredného vykurovania zabezpečuje značkový kotol ústredného vykurovania na plyn, vyhotovený v roku 2013. Zdrojom lokálneho vykurovania v sklade je sporák na tuhé palivá s rúrou na pečenie. Vybavenie kuchyne tvorí zabudovaný elektrický sporák, zabudovaná umývačka riadu, zabudovaná chladnička, odsávač pár, drezové umývadlo kompozitové s odkvapávačom, kuchynská linka z materiálov na báze dreva priemernej dĺžky 7,20 m, všetko vyhotovené v roku 2014. Drezové smaltované umývadlo je v kotolni. Vnútorné vybavenie na 1. nadzemnom podlaží tvorí zapustené keramické umývadlo, samostatný murovaný sprchový kút. Vnútorné vybavenie na 1. podkrovnom podlaží tvorí plastová rohová vaňa, keramické umývadlo v kúpeľni a WC, sprchovacia vanička. Vodovodné batérie v pákovom vyhotovení sú na všetkých podlažiach. Vo WC na oboch podlažiach je záchod so zabudovanou nádržkou v stene. Vnútorné obklady sú vo všetkých sociálnych priestoroch všetkých stien, čela vane, sprchových kútov, prevažne viacfarebné s listelami. Vnútorný obklad je zo štiepaného kameňa v obývacej izbe, vyhotovený v roku 2013. Vnútorné keramické obklady sú pozdĺž kuchynskej linky. Vnútorné keramické obklady sú v kotolni. Krb s vyhrievacou vložkou je na 1. nadzemnom podlaží s rozvodom tepla do podkrovia. Sauna z dreva je na 1. nadzemnom podlaží. Osadený je elektrický rozvádzač s automatickým istením. Bazén z vodostavebného betónu je v zimnej záhrade na 1. nadzemnom podlaží, bez vnútorných obkladov. Konštrukciami naviac sú centrálne vysávanie, solárny ohrev vody, úprava a filtrácia pitnej vody, ozvučenie časti priestorov, všetko vyhotovené v roku 2013.

Údržba rodinného domu súp. č. 496 vrátane modernizácie je pravidelná, vyhotovenie rodinného domu je na vysokej technickej a kvalitatívnej úrovni.

 

2. Rodinný dom súpisné číslo 731, k.ú. Drietoma

Je postavený na rovinatom teréne a je riešený ako jednopodlažná nepodpivničená stavba s možnosťou vybudovania podkrovia. Strecha je nesymetrická šikmá sedlová vyložená, nad vstupom má manzardovú úpravu. Konštrukčný systém stavby je priečny dvojtrakt. Rodinný dom napojený na rozvody verejnej elektrickej energie, vodovodu, plynu a na vlastnú žumpu. Do užívania bol daný  roku 2002.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, kuchyňa, dve izby, kúpeľňa s WC, šatník, a kotolňa a komora samostatne prístupné z terénu a terasy.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 96,80 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základové pásy sú z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Nosné murivo je z plynosilikátových tvárnic HEBEL, obvodové murivo je skladobnej hrúbky 40 cm. Deliace konštrukcie sú z plynosilikátových priečkoviek. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Strop je v časti podkrovia zateplený, podbíjanie je z dreveného latovania. Krovy sú väznicové sedlové manzardové. Krytina strechy na krove je asfaltovaný šindeľ. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, na časti stropov je obklad z dreveného latovania. Klampiarske konštrukcie sú strešné prieniky, žľaby, zvody, parapety z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú štruktúrované na báze umelých hmôt. Obklad vstupnej fasády a západnej prístavby tvorí remienkový obklad z kameňa. Schody do podkrovia sú jednoduché drevené bez podstupníc. Dvere sú plné laminované vrátane obložiek. Okná sú drevené z europrofilov s dvojsklom. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy podľa druhu priestoru sú keramické dlažby a plávajúce laminované v protišmykovej úprave. Povrch podlahy vonkajšej terasy sú gressové dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné podlahové s automatickým ovládaním teploty. Elektroinštalácia je svetelná i motorická, vyhotovená je z medi. Rozvod domáceho telefónu s vrátnikom je pod omietkou. Televízny rozvod je pod omietkou. Rozvod zabezpečovacieho zariadenia je pod omietkou. Rozvod studenej a teplej úžitkovej vody je z plastového potrubia. Vykonaná je inštalácia plynu. Vnútorná kanalizácia zo všetkých zariaďovacích predmetov je z plastového potrubia. Zdroj teplej úžitkovej vody zabezpečuje plynový zásobníkový ohrievač. Zdroj vykurovania zabezpečuje kotol ústredného vykurovania na plyn. Vybavenie kuchyne tvorí kombinovaný zabudovaný sporák, odsávač pár, zabudovaná umývačka riadu, zabudovaná chladnička a mraznička, drezové umývadlo nerezové s odkvapávačom, kuchynská linka z masívu priemernej dĺžky 3,60 m, dvierka s reliéfovou úpravou. Vnútorné vybavenie tvorí plastová rohová vaňa s opierkami, keramické umývadlo so skrinkou. Vodovodné batérie sú v pákovom vyhotovení. Vo WC je záchod „combi“. Vnútorné obklady sú vo všetkých sociálnych priestoroch všetkých stien, vrátane motívov, čela vane. Vnútorné keramické obklady vrátane motívov sú pozdĺž kuchynskej linky a sporákov. Vnútorné keramické obklady sú v kotolni. Osadený je elektrický rozvádzač s automatickým istením. V kotolni je centrálny vysávač, rozvod vysávacieho potrubia je v murive. V izbe je vstavaná skriňa typu Roldor.

Údržba rodinného domu súp.č.731 vrátane modernizácie je pravidelná, vyhotovenie rodinného domu je na nadpriemernej technickej a kvalitatívnej úrovni.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

1. Sklad materiálu

Je postavený na rovinatom teréne. Pozostáva z jedného priestoru, ktorý slúži ako sklad hospodárskeho náradia. Do užívania bol daný v roku 2004.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 20,65 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy tvoria pätky a pásy z monolitického betónu. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpiky obité z vonkajšej strany doskami, zadná stena a priečka sú z penobetónových tvárnic. Krov je drevený sedlový hambálkového typu. Krytina strechy na krove je asfaltový šindeľ na drevenom záklope. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia a vnútorná úprava drevených povrchov je vykonaná napustením impregnácie a čiastočným lakovaním. Podlaha je zo zámkovej dlažby. Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením.

 

2. Dielňa

Je postavená na rovinatom teréne, pristavaná k východnej strane skladu materiálu. Pozostáva z jedného priestoru, ktorý slúži ako dielňa. Do užívania bola daná v roku 2004.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 25,55 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy tvoria pätky a pásy z monolitického betónu. Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpiky obité z vonkajšej strany doskami, zadná stena a priečka sú z penobetónových tvárnic. Krov je drevený sedlový hambálkového typu. Krytina strechy na krove je asfaltový šindeľ na drevenom záklope. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia a vnútorná úprava drevených povrchov je vykonaná napustením impregnácie a čiastočným lakovaním. Podlaha je zo zámkovej dlažby. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s automatickým istením.

 

3. Podzemná pivnica

Nachádza sa v päte svahu. Pozostáva z dvoch rôzne veľkých priestorov. Do užívania bola daná v roku 2004.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

Objem podzemnej pivnice je 99,96 m3.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Steny podzemnej pivnice sú vyhotovené z debniacich tvárnic zaliatych betónom. Čelná stena je ukončená murivom z lomového kameňa. Stropy sú z monolitického oceľobetónu. Podlaha je zo zámkovej dlažby. Dvere sú z tvrdého dreva. Podzemná pivnica je opatrená svetelnou elektroinštaláciou a vetracími komínmi.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov

 

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.