Pripravujeme druhú opakovanú dražbu priestranného rodinného domu v Dunajskej Strede za výbornú cenu! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
109 500 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
146 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Dunajská Streda
Obec:
Dunajská Streda
Katastrálne územie:
Dunajská Streda
Ulica:
Mierová 811/21

Dokumenty na stiahnutie


Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda, obec: Dunajská Streda, katastrálne územie: Dunajská Streda, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3106, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 811 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2593/11 o výmere 183 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 2593/2 o výmere 321 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 2593/11 o výmere 183 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 811, k.ú. Dunajská Streda

Rodinný dom je trojpodlažný, obdĺžnikového pôdorysu, samostatne stojaci v rámci širšieho centra mesta, ktorý bol daný do užívania v roku 2007. Rodinný dom je napojený na vodovod, plynovod, kanalizáciu a elektrickú rozvodnú sieť.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: hala, schodisko, plynová kotolňa, sklad, fitnes. Nachádzajú sa tu dve samostatné bytové jednotky prístupné v rámci suterénu samostatnými vstupmi z exteriéru. Každá obsahuje dve miestnosti, kuchynský kút, kúpeľňu, WC.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 168,62 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: komunikačné priestory, kuchyňa s jedálňou, tri izby, šatník, kúpeľňa, schodisko, terasa v zadnej časti.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 169,84 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, hala, kúpeľňa, WC, kuchyňa, dve izby, loggia.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 124,82 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové s izoláciou. Strecha je sedlová s polvalbou v prednej časti. Suterén má obvodový nosný systém z monolitického betónu, keramických tvaroviek. Nadzemné podlažia sú murované z keramických tvaroviek ako sendvičové murivo so vzduchovou medzerou. Stropné konštrukcie sú s rovným podhľadom, v 2. NP je stropná konštrukcia realizovaná ako závesný SDK podhľad na drevenej krovnej konštrukcii s krytinou z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného ostatné z hliníkového plechu. Fasáda je z ušľachtilých materiálov. Okná sú plastové s izolačným zasklením s osadenými interiérovými žalúziami. Vstupné dvere do rodinného domu sú plastové. Vnútorné dvere sú prevažne drevené hladké. Vnútorné omietky sú hladké. Podlahy v suteréne sú keramické. V nadzemných podlažiach sú podlahy v obytných miestnostiach z veľkoplošných laminátových parkiet, ostatné podlahy sú keramické. Vykurovanie je ústredné teplovodné, rozvod je z medených trubiek. V suteréne sú osadené radiátory, nadzemné podlažia majú podlahové vykurovanie. Plynový kotol vykurovania je umiestnený v kotolni suterénu. Rozvod studenej a teplej vody je z pozinkovaného potrubia. TÚV je riešená bojlerom v kombinácii s ohrevom z kotla ÚK. Elektroinštalácia je svetelná. Bleskozvod, alarm a rozvod TV pod omietkou rodinného domu sú osadené. V 1. PP je fitnes s 2 murovanými sprchovacími kútmi s pákovými výtokovými armatúrami. V kotolni je umývadlo s pákovou výtokovou armatúrou. V kuchynkách sú kuchynské linky (1,60 m) s nerezovými drezmi s pákovými výtokovými armatúrami a keramický obklad steny za linkou. V kúpeľniach sú sprchovacie kúty, keramické umývadlá, pákové výtokové armatúry a keramický obklad stien do výšky 1,25 m. Záchody sú splachovacie bez umývadla. V 1. NP je kuchyňa s kuchynskou linkou na báze dreva dĺžky 4,20 m s nerezovým drezom s pákovou výtokovou armatúrou, so sklokeramickou varnou jednotkou, elektrickou rúrou, digestorom, umývačkou riadu a s keramickým obkladom steny za linkou. V kúpeľni je sprchovací kút, umývadlo, pákové výtokové armatúry, WC a keramický obklad stien do výšky 1,35 m. V 2. NP je kuchynská linka na báze dreva dĺžky 4,40 m s nerezovým drezom s pákovou výtokovou armatúrou, s elektrickou varnou doskou a s elektrickou rúrou. V kúpeľni je plastová hydromasážna vaňa, umývadlo s pákovými výtokovými armatúrami a keramický obklad stien do výšky 1,68 m. WC je splachovacie s umývadlom s pákovou výtokovou armatúrou. Osadené sú tri vstavané skrine.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu opakovanej dražby, opis predmetu opakovanej dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov

 

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.