Dražba bytu na ul. Jána Francisciho v Levoči Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
27.04.2018 12:15
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
06.04.2018 11:30
Druhá obhliadka:
20.04.2018 11:30
Najnižšie podanie:
40 900 €
Minimálne prihodenie:
1 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
40 900 €
Dražobná zábezpeka:
10 000 €
Okres:
Levoča
Obec:
Levoča
Katastrálne územie:
Levoča
Ulica:
Jána Francisciho 17

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 2 nachádzajúci sa na 1. p. BLOKU PETUNIA so súpisným číslom 1727, vchod: 17, na ulici Jána Francisciho v Levoči (ďalej len ako „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2888/430 o výmere 367 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Pozemok“) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku, o veľkosti 700/22387, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Levoča, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 6407, okres Levoča, obec Levoča, katastrálne územie Levoča.

Opis predmetu dražby

Bytový dom má prízemie a 8 nadzemných podlaží. V prízemí bytového domu, ktoré je zo severozápadnej strany čiastočne zapustené pod úroveň terénu sa nachádzajú spoločné vstupné priestory, pivnice, kočikárne, práčovne a sušiarne.
strana 2
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 141 341
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72494/B,
tel.: +421 2 21 025 470, e-mail: as@aukcnaspolocnost.sk
V nadzemných podlažiach bytového domu sa nachádzajú v ľavej a pravej časti od hlavného vstupu po dva 3-oj izbové byty s príslušenstvom. Fasáda bytového domu je vybudovaná zo sendvičových panelov zateplená s povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky. Sokel okolo prízemia bytového domu je s povrchovou úpravou z minerálnej omietky marmolit. Za bytovým domom vo vnútornom dvore zo severozápadnej strany sa nachádza zeleň, lavičky na relax vo voľnom čase. Pred bytovým domom z juhovýchodnej strany sa nachádza prístupový chodník k bytovému domu a parkovisko pre obyvateľov bytového domu. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1984.
Dispozičné riešenie sa predpokladá:
Byt č. 2 pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica umiestnená v prízemí bytového domu. Byt má loggiu prístupnú z kuchyne, orientovanú do ulice na juhovýchodnú svetovú stranu. Celková podlahová plocha bytu č. 2 je 69,95 m2 (z toho pivnica je 1,50 m2), bez plochy balkóna, ktorý je o výmere 3,55 m2.
Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:
Konštrukčný systém je stenový panelový, strecha je plochá jednoplášťová, krytina je živičná. Vnútorná zvislá komunikácia v ľavej a pravej časti bytového domu od hlavného vchodu je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a jedným výťahom v ľavej aj v pravej sekcií bytového domu.
Bytový dom je vykurovaný z centrálnej kotolne. Bytový dom pozostáva z jedného vchodu z ktorého sa vnútornou chodbou dostaneme do ľavej a pravej sekcie bytového domu.
Počet bytov na typickom podlaží: po 2 byty na jednom podlaží v každej sekcií /celkom sú na podlaží 4 byty.
Okná podľa zistenia z verejného priestranstva sú pôvodné drevené zdvojené s izolačným dvojsklom. Dvere sú na báze dreva plné a presklené dyhované. Steny bytu sú s vykonanými stierkami a maľbami. Bytové jadro je umakartové.
Kúpeľňa je pôvodná vybavená plechovou vaňou a umývadlom. WC kombi je v pôvodnom stave bez umývadla. Povrchové úpravy stien sú z umakartu. Kuchynská linka v byte je pôvodná na báze dreva vybavená plynovým sporákom s el. rúrou s odsávačom pár, kuchynským drezom a s pákovou batériou.
Podlahy obytných miestností a kuchyne sú z PVC. Vykurovanie bytu je teplovodné z centrálnej kotolne s panelovými radiátormi.
Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z predchádzajúceho znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru.
Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.