Pripravujeme opakovanú dražbu domu v Chtelnici, okres Piešťany Opakovaná

Dražba:
Opakovaná
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
71 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
94 600 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Piešťany
Obec:
Chtelnica
Katastrálne územie:
Chtelnica
Ulica:
Námestie 1. mája 484/41

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Piešťany, obec: Chtelnica, katastrálne územie: Chtelnica, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Piešťany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2633, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 484 s príslušenstvom postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 918, o výmere 759 m2, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 918  o výmere 759 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Dom súpisné číslo 484, katastrálne územie Chtelnica

Dom bol daný do užívania v roku 1980. Je situovaný v centre obce v radovej zástavbe s rodinnými domami a polyfunkčnými budovami. Dom má dve nadzemné podlažia a nie je podpivničený. V roku 2004 bola prevedená rekonštrukcia II. NP, strešná krytina, vonkajšie úpravy a fasáda. Prístavba k I. NP a prístavba k II. NP boli vykonané v roku 2014.

 

Dispozičné riešenie:

I. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, chodba, schodisko na poschodie (2. NP), kde je obchodný priestor. Je tu rekonštruovaná obývacia izba s budúcim kuchynským kútom, chodba, komora pod schodiskom, 2x kúpeľňa s WC, chodba so schodiskom do bytovej jednotky umiestnenej na 2. poschodí, sklad, technická miestnosť, kotolňa, hobby miestnosť s posunutým múrom na úroveň kotolne.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 237,98 m2.

II. nadzemné podlažie tvorí: v prednej časti sa nachádza obchodný priestor, v zadnej časti sa nachádza bytová jednotka.

Zastavaná plocha II. nadzemného podlažia je 234,94 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy sú betónové, obvodové murivo je prevažne tehlové, stropy sú s rovným podhľadom. Strešnú krytinu tvorí škridla. V obývacej izbe je keramická dlažba, strop so sadrokartónovým podhľadom, plastové okná, plné drevené dvere, bodové osvetlenie. V ostatných miestnostiach sú podlahy z cementového poteru. Podlaha v zádverí a v časti vstupnej chodby je vyhotovená zo štiepaného mramoru. Schody do predajne sú betónové s povrchom z PVC. Schody do obytného poschodia (podkrovia) sú s povrchom z keramickej dlažby. V obchodnom priestore na poschodí je podlaha zo štiepaného mramoru, stropy s rovným podhľadom, plastové okná, vápennocementové hladké vnútorné omietky, svetelná elektrická inštalácia. V zadnej časti sa nachádza bytová podkrovná jednotka. V chodbe a izbách je laminátová plávajúca podlaha, v kúpeľni a WC je keramická dlažba, v komore poter. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, dvere sú drevené plné a presklené. V kuchyni je bežná kuchynská linka s nerezovým dvojdrezom s pákovou nerezovou vodovodnou batériou, zabudovaná keramická varná doska, osadený digestor. Keramický obklad stien je za linkou a sporákom. V kúpeľni je rohová plastová vaňa, sprchovací kút, umývadlo, nerezové výtokové armatúry. V kúpeľni je vyhotovený keramický obklad stien, vane, sprchovacieho kúta. Záchod je splachovací bez umývadla s keramickým obkladom stien. Okná sú plastové. V jednej z izieb sú osadené krbové kachle. Vykurovanie je panelovými radiátormi, elektrická inštalácia je svetelná. Dom je napojený na vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú inštaláciu. V kotolni je elektrický bojler na TÚV, osadenie plynového kotla na vykurovanie sa predpokladá.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Prístrešok

Je vybudovaný v zadnej časti za domom, vybudovaný v roku 2006.

 

Dispozičné riešenie:

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 32,99 m2.

 

Prístrešok na drevo

Je vybudovaný v zadnej časti za domom, vybudovaný v roku 2006.

 

 

Dispozičné riešenie:

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 20,97 m2.

 

Predmet dražby sa nachádza v dobrom stave.