Dražba 3-izb. bytu v obci Báhoň, okres Pezinok Prvá (v sídle dražobníka)

Dražba:
Prvá (v sídle dražobníka)
Dátum dražby:
30.10.2019 09:00
Miesto dražby:
priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Prvá obhliadka:
14.10.2019 09:45
Druhá obhliadka:
23.10.2019 09:45
Najnižšie podanie:
18 600 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
18 600 €
Dražobná zábezpeka:
5 000 €
Okres:
Pezinok
Obec:
Báhoň
Katastrálne územie:
Báhoň
Ulica:
Potočná 42

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

byt č. 25 nachádzajúci sa na 2. p. bytového domu so súpisným číslom 423, vchod: 42 na Potočnej ulici č. 42 v Báhoni (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcela registra „C“  č. 236/18 o výmere 819 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 3239/100000, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Pezinok, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1206, okres: Pezinok, obec: Báhoň, katastrálne územie: Báhoň (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Trojizbový byt č. 25, v bytovom dome s.č. 423, vchod 42, katastrálne územie Báhoň

Byt sa nachádza na druhom poschodí bytového domu. Bytový dom je situovaný v zástavbe rodinných domov, bývalého výrobného závodu v rovinatom teréne v centrálnej časti obce Báhoň. Má štyri nadzemné podlažia. Bol postavený v roku 1979 ako ubytovňa, v roku 2005 bol daný do užívania ako bytový dom s 35 bytovými jednotkami. Byt, ako aj bytový dom, sú takmer v pôvodnom stave s minimálnymi rekonštrukčnými zásahmi.

 

Dispozičné riešenie:

Byt pozostáva z troch izieb a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC, loggia.

 

Celková podlahová plocha bytu č. 25 je 56,68 m2 (bez plochy loggie o výmere 4,17 m2).

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Bytový dom je založený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Múry sú pravdepodobne z prefabrikovaných plošných betónových panelov. Stropy sú železobetónové z prefabrikovaných panelov. Vonkajšie omietky sú nástrekové bez dodatočného zateplenia fasády. Strecha je plochá pravdepodobne s krycou vrstvou z natavovacích asfaltových pásov. Okná na bytovom dome sú prevažne plastové, na chodbách a schodiskách pôvodné oceľové. Výťah je umiestnený v zrkadle schodiska. Povrchy podláh v spoločných chodbách a na schodisku tvorí betónový poter s vrchnou nášľapnou vrstvou z PVC. Klampiarske konštrukcie sú prevažne z pozinkovaného plechu. Podhľady, v ktorých sú vedené inštalácie na chodbách do jednotlivých bytov, sú z profilovaného plechu. Zábradlie na schodisku je prevažne drevené. Dom je napojený na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie, ktorá nie je v tejto lokalite ešte vybudovaná. Dispozičné riešenie bytu do dnešnej podoby je riešené sadrokartónovými priečkami. Dvere sú plné alebo čiastočne zasklené drevené alebo dýhované v oceľových zárubniach. Kuchynská linka je na báze dreva, bežná s nerezovým drezom a nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, sporák je elektrický s keramickou platňou bez digestora. Keramický obklad stien kuchyne je za linkou a sporákom. V kúpeľni je sprchovací kút, smaltované umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové pákové, keramický obklad stien sprchovacieho kúta je takmer po strop. Zvyšok kúpeľne má povrch stien ošetrený tapetou. V záchode je splachovacie WC, pôvodný keramický obklad stien, natretý maľbou. Podlahy v kuchyni, kúpeľni a na chodbe sú keramické, v izbách sú laminátové podlahy a koberce sú na pôvodnej PVC a betónovej mazanine. Vykurovanie je spoločné domovou plynovou kotolňou, radiátory v byte sú panelové.

Predmet dražby sa celkovo nachádza v zanedbanom stave bez pravidelnej údržby.