Pripravujeme dražbu rodinného domu v Jelke Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
93 400 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
93 400 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Galanta
Obec:
Jelka
Katastrálne územie:
Jelka
Ulica:
Slaná dolina 1219/27
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Galanta, obec: Jelka, katastrálne územie: Jelka, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 996, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 1219 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1378/2 o výmere 599 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1378/2 o výmere 599 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1378/3 o výmere 66 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 1219, katastrálne územie Jelka

Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1992. Jedná sa o dvojpodlažný čiastočne podpivničený rodinný dom.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: garáž, kotolňa, chodba, schody, skladové priestory.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 85,33 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, chodba, jedáleň, obývacia izba, špajza, kúpeľňa s WC, schodisko.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 97,83 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: tri izby, chodba, kúpeľňa s WC, loggia, terasa.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 97,83 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy sú betónové s izoláciou, steny sú murované z klasických tehlových materiálov, tvárnic v skladobnej hrúbke do 40,00 cm, fasáda je brizolitová s keramickým obkladom, vnútorné omietky sú vápenné hladké, stropy sú prefabrikované s rovným podhľadom, podlahy v izbách sú s povrchom z plávajúcej podlahy aj z PVC, ostatné podlahy sú prevažne z keramickej dlažby, v suteréne je cementový poter, vstupné dvere sú s čiastočným presklením, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, vnútorné dvere sú prevažne drevené hladké dyhované, v kuchyni je nová kuchynská linka, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou batériou, sporák je elektrický s keramickou platňou, digestor je osadený, keramický obklad stien je za linkou a sporákom. V kúpeľni prízemia je samostatný sprchový kút s pákovou batériou, záchod je splachovací, umývadlo je smaltované, steny sú obložené keramickým obkladom. V kúpeľni poschodia je plastová rohová vaňa s masážnymi tryskami, záchod je splachovací, umývadlo je keramické, výtokové armatúry sú nerezové pákové, keramický obklad stien je nad 1,35 m výšky. Plynový kotol ústredného kúrenia je osadený v kotolni suterénu, kde je pripravovaná aj TÚV, radiátory sú panelové, elektroinštalácia v dome je svetelná a motorická s ističmi. Rodinný dom je po rekonštrukcii okien, podláh, kuchyne, kúpeľní, vykurovania. Strecha je sedlová, krov je drevený, krytina je z pálených škridiel, dažďové žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. Rodinný dom je napojený na verejné rozvody plynu a elektrickej energie, zásobený je vodou z verejného vodovodu, splašky sú zvedené do žumpy.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov. 

 

Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.