Po dohode so záujemcom pripravíme druhú opakovanú dražbu rodinného domu v Topoľčanoch (bazén, sauna)! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
162 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
216 000 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Topoľčany
Obec:
Topoľčany
Katastrálne územie:
Topoľčany
Ulica:
Stummerova 2780/115

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Topoľčany, obec: Topoľčany, katastrálne územie: Topoľčany, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného  úradu Topoľčany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4602, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 2780 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1094/5 o výmere 270 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • prekrytie rekr. baz. so súpisným číslom 4430 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1094/8 o výmere 294 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1094/1 o výmere 2191 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1094/5 o výmere 270 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1094/8 o výmere 294 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 2780, katastrálne územie Topoľčany

Jedná sa o samostatne stojaci murovaný podpivničený rodinný dom s jedným nadzemným podlažím a podkrovím. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1991, je napojený na verejný rozvod vodovodu, kanalizácie, plynu a elektriky. V rodinnom dome je zabezpečovacie zariadenie. Rodinný dom je umiestnený na okraji zastavanej časti mesta. V okolí sa nachádzajú prevažne rodinné domy.

 

Dispozičné riešenie:

I. podzemné podlažie tvorí: kotolňa, 2 chladiarenské boxy (slúžili na uskladnenie kvetov) a 2 sklady.

Zastavaná plocha I. podzemného podlažia je 208,22 m2.

I. nadzemné podlažie tvorí: kuchyňa, kúpeľňa s WC a 5 izieb.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 236,73 m2.

I. podkrovie tvorí: kúpeľňa, WC, 3 izby, loggia a balkón.

Zastavaná plocha I. podkrovia je 97,99 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

I. podzemné podlažie je osadené v hĺbke do 2 m pod úrovňou terénu so zvislou izoláciou. Obvodové murivo je z tehloblokov s hr. 400mm. Stropy sú železobetónové, podlahy sú s cementovým poterom a keramické. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Okná sú drevené zdvojené. Vykurovanie je ústredné s panelovými radiátormi, ďalej sa tu nachádza príprava teplej úžitkovej vody. Schody sú betónové s keramickou dlažbou. Obvodové murivo I. nadzemného podlažia je z tehloblokov hr. 40 cm na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Stropy sú prefabrikované. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, priečky sú tehlové. Schody sú betónové s keramickou dlažbou. Dvere sú dyhované, okná sú dvojité drevené. Všetky podlahy sú keramické. Elektroinštalácia je svetelná. K dispozícii je rozvod studenej a teplej vody. Kanalizácia je z kúpeľne, WC a kuchyne. V kuchyni je linka na báze dreva, oceľový smaltovaný drez, plynový sporák, odsávač pár, umývačka riadu, chladnička. Batérie sú pákové. Keramické obklady sú v kuchyni, kúpeľni a WC. V kúpeľni je samostatná sprcha a umývadlo, záchod je bez umývadla. Nachádza sa tu kozub s otvoreným ohniskom. Strecha je sedlová s plechovou hliníkovou krytinou a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Murivo I. podkrovia je z tehloblokov hr. 400 mm. Stropy sú drevené prevažne zošikmené s rovným podhľadom. Fasádne omietky sú brizolitové, vnútorné omietky sú vápenné hladké. Dvere sú dyhované, okná sú drevené zdvojené. Podlahy vo všetkých miestnostiach sú keramické. Vykurovanie je ústredné, radiátory sú panelové. Elektroinštalácia je svetelná. K dispozícii je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácia je z kúpeľne a WC. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo a bidet, záchod je splachovací s umývadlom. Keramické obklady sú v kúpeľni a WC.

 

Krytý bazén súpisné číslo 4430

Krytý bazén je samostatne stojaci prízemný objekt daný do užívania v roku 1991.

 

Dispozičné riešenie:

I. podzemné podlažie tvorí: šatne a spojovacia chodba s rodinným domom.

Zastavaná plocha I. podzemného podlažia je 46,12 m2.

I. nadzemné podlažie tvorí: bazén, sauna, samostatné WC - 1x muži, 1x ženy a samostatné sprchy.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 282,9 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Krytý bazén je prízemný objekt s drevenou obvodovou konštrukciou s presklením. Základy sú betónové s betónovou podmurovkou. Zvislú nosnú konštrukciu tvoria drevené lepené väzníky s izolačným dvojsklom. Podlaha je keramická, bazén je betónový s náterom. Elektroinštalácia je svetelná, vykurovanie je ústredné s plechovými článkovými radiátormi. Interiér je obložený drevom.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Prístrešok

Bol vybudovaný v roku 2013 pred vstupom do kuchyne v 1.NP z dvora. Prístrešok slúži na posedenie.

 

Dispozičné riešenie:

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 18 m2.

 

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Má drevenú nosnú konštrukciu s murivom z 2 strán. Z 1 strany je murivo rodinného domu a z prednej strany, kde je vstup, je murivo iba do výšky parapetu, nad ním je stena otvorená. Podlaha je z keramickej dlažby, strop je drevený trámový s viditeľnými trámami, strecha je pultová s krytinou z asfaltových šindľov. V prístrešku je svetelná elektroinštalácia.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.