Opakovaná dražba domu v Snine Vydražené za 51 300 € Ukončená

Dražba:
Ukončená
Dátum dražby:
28.06.2018 13:30
Miesto dražby:
konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
Prvá obhliadka:
06.06.2018 10:15
Druhá obhliadka:
20.06.2018 10:15
Najnižšie podanie:
51 300 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
68 400 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Snina
Obec:
Snina
Katastrálne územie:
Snina
Ulica:
Rastislavova 1117/9

Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Snina, obec: Snina, katastrálne územie: Snina, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Snina, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 624, a to konkrétne:

  • dom so súpisným číslom 1117 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1835/7 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • hospodárska budova so súpisným číslom 3991 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 1835/8 o výmere 58 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1835/4 o výmere 549 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1835/7 o výmere 132 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1835/8 o výmere 58 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

 (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 1117, katastrálne územie Snina

Nachádza sa na rovinatom pozemku v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov na okraji obce. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1975. Rodinný dom je riešený ako dvojpodlažný bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Technický stav rodinného domu je priemerný s niekoľkými technickými vadami, ktoré si vyžadujú odstránenie, aby sa ďalej nerozširovali, a to najmä poškodenie stropu od zatečenia strechy, poškodenie balkóna, poškodenie predložených schodov.

 

Dispozičné riešenie:

I. nadzemné podlažie tvorí: zádverie so schodiskom do 2. NP, sklad pod schodmi, chodba, kuchyňa s jedálňou, komora, kúpeľňa, WC, obývacia izba, zadná kuchyňa, chodba, kotolňa a garáž so samostatným vstupom cez garážovú bránu výsuvnú  s el. pohonom zo zadnej časti dvora. Garáž s obytnou časťou v 1. NP nie je prepojená.

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 131,66 m2.

II. nadzemné podlažie tvorí: schodisko s halou s východom na balkón, chodba, 4x izba, kúpeľňa s WC, komora, kuchyňa a loggia z  dvoch predných izieb do ulice orientovaná na severovýchodnú svetovú stranu.

Zastavaná plocha II. nadzemného podlažia je 142,18 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy rodinného domu sú betónové s vodorovnou izoláciou. Obvodové murivo 1. a 2. NP je z porobetónových tvárnic hr. 35 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou škrabaný brizolit bez zateplenia. Priečky sú vybudované z tehál. Strop nad 1. NP a 2. NP je železobetónový monolitický s rovným podhľadom s povrchovou úpravou štukovou omietkou. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Vykurovanie je riešené ako ústredné s panelovými plechovými radiátormi zn. Korad a plynovým stacionárnym kotlom, ktorý je umiestnený v kotolni v 1. NP. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom TÚV v kombinácií s kotlom ÚVK - obojživelník, ktorý je umiestnený v kotolni v 1. NP. Rozvod vody je riešený z verejnej siete plastovým potrubím. ELI je riešená rozvodmi 220 a 380 V v 1. NP, v 2.NP je rozvod ELI 220 V. Strecha je plochá pokrytá krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie tvoria pozinkované žľaby, zvody, záveterné lišty. Parapety sú pozinkované. Okná vo všetkých podlažiach sú pôvodné drevené zdvojené s dvojitým zasklením. Interiérové dvere sú hladké na báze dreva plné a zasklené. Vchodové dvere sú drevené s presklením, pôvodné. Podlahy obytných miestnosti a v kuchyni v 1. NP sú plávajúce laminátové, podlahy príslušenstva sú z keramickej dlažby. Podlahy obytných miestností v 2. NP sú z PVC. V 1. NP sa nachádzajú dve kuchyne. Hlavná kuchyňa v 1. NP je zrealizovaná s kuchynskou linkou na báze dreva, kuchynským sporákom s el. varnou doskou a el. rúrou bez digestora, nerezovým drezom s pákovou stenovou batériou. Podlaha v kuchyni je plávajúca laminátová. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Druhá kuchyňa v 1. NP je zariadená kuchynskou linkou na báze dreva vybavená kuchynským plynovým sporákom s el. rúrou a digestorom, drezom nerezovým so stenovou kuchynskou batériou. Podlaha v kuchyni je z PVC. Kuchyňa v 2. NP je zariadená kuchynskou linkou na báze dreva vybavená drezom nerezovým so stenovou kuchynskou batériou a digestorom bez sporáku. Podlaha v kuchyni je z PVC. Plynofikácia a rozvod plynu v rodinnom dome bol zrealizovaný v roku 1990. V 1. NP sa nachádza kúpeľňa a samostatné WC rekonštruované v roku 2000. Kúpeľňa je vybavená umývadlom v murovanom a obloženom pulte, plastovou vaňou so zástenou a automatickou práčkou. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha je z keramickej dlažby. WC v 1. NP bolo rekonštruované v roku 2000. Je vybavené WC misou kombi s umývadlom. Povrchové úpravy stien WC sú z keramických obkladov do výšky stropu a podlaha je z keramickej dlažby. Kúpeľňa v 2. NP je v pôvodnom stave vybavená sprchovacím kútom, umývadlom a WC kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky 1,50 m a podlaha je z keramickej dlažby.

 

Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:

Hospodárska budova

Bola vybudovaná v roku 1990 za rodinným domom v zadnej severozápadnej časti dvora.

 

Dispozičné riešenie:

Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 57,43 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Je to jednopodlažný objekt nosnej konštrukcie z pórobetónových tvárnic hr. 15-30 cm postavený na betónových základových pásoch bez podmurovky. Strop je drevený trámový s podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy sú z vápennej hladkej  omietky. Vonkajšie povrchové úpravy tvorí škrabaný brizolit. Rozvody ELI sú svetelné. Vstup je cez hladké dvere na báze dreva a cez garážové vráta kovovej rámovej konštrukcie s výplňou z pozinkovaného plechu s presklením cca. 1/3 dverí. Strecha na hospodárskej budove je prevažné sedlová pokrytá krytinou z pozinkovaného plechu na debnení s počiatočnými známkami korózie. 

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.