Pripravujeme dražbu rodinného domu v Zborove nad Bystricou, okres Čadca! Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
---
Miesto dražby:
---
Prvá obhliadka:
---
Druhá obhliadka:
---
Najnižšie podanie:
0 €
Minimálne prihodenie:
0 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
0 €
Dražobná zábezpeka:
0 €
Okres:
Čadca
Obec:
Zborov nad Bystricou
Katastrálne územie:
Zborov nad Bystricou
Ulica:
Zborov nad Bystricou 446

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Čadca, obec: Zborov nad Bystricou, katastrálne územie: Zborov nad Bystricou, zapísané v evidencii Okresného úradu Čadca, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1383, a to konkrétne:

  • dom č. s. 446 so súpisným číslom 446 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1720/2 o výmere 143 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1720/1 o výmere 65 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1720/2 o výmere 143 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1720/3 o výmere 33 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1720/4 o výmere 59 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1720/5 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1720/6 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1720/7 o výmere 10 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. registra „C“ č. 1721/2 o výmere 113 m2, druh pozemku: záhrady.

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 446, Zborov nad Bystricou

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce Zborov nad Bystricou, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácií v lokalite s bežným hlukom. Začiatok užívania domu je datovaný na rok 1956. V roku 2001 bola zrealizovaná nadstavba podkrovia. Nehnuteľnosť bola ku dňu obhliadky napojená na verejný rozvod ELI, verejný vodovod a na verejný rozvod zemného plynu. Kanalizácia z domu je napojená do ČOV. Predmet dražby je čiastočne podpivničený.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1.PP: kotolňa na tuhé palivo, plynová kotolňa a pivnica.

Zastavaná plocha 1.PP je 31,76 m2.

1.NP: zádverie, predsieň, schodisko, chodba, kúpeľňa s WC, obývacia izba a spálňa.

Zastavaná plocha 1.NP je 109,47 m2.

2.NP: schodisko, chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa a dve obytné izby.

Zastavaná plocha 2.NP je 116,63 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Predmet dražby je osadený v priemernej hĺbke do 2,00 m od upraveného terénu. Dom je založený na pôvodných izolovaných, betónových základových pásoch. Obvodové steny podzemného podlažia sú pôvodné, kamenné a z monolitického betónu, zvonku dodatočne izolovaného proti vode. Obvodové steny prvého nadzemného podlažia sú pôvodné, murované v skladobnej hrúbke do 40 cm, dodatočne zateplené, s vyhotovenými vonkajšími minerálnymi škrabanými omietkami. Vnútorné priečky sú čiastočne novovybudované, čiastočne pôvodné, s novými vnútornými vápennými omietkami. V roku 2001 bolo vybudované druhé nadzemné  podlažie -  podkrovie. Bola vybudovaná nová manzardová strecha, nový drevený krov s vrcholovou väznicou a ťažkou pálenou krytinou Bramac. Klampiarske konštrukcie strechy sú úplné, vyhotovené z medeného plechu, vonkajšie parapety sú z medeného plechu. Predmet dražby je zásobovaný pitnou vodou z obecnej vodovodnej siete, odkanalizovaný do vlastnej ČOV. Vykurovanie domu je na tuhé palivo a taktiež plynové, plynová prípojka je napojená na obecný plynový STL plynovod. Vykurovanie v nadzemných podlažiach domu je podlahové teplovodné. Elektrická prípojka je svetelná aj motorická.

V rokoch 2001-2003 bola na pôvodnom rodinnom dome vykonaná kompletná rekonštrukcia: prístavba a nadstavba, pri ktorej boli zachované pôvodné základy, pôvodné obvodové nosné steny prvého podzemného a prvého nadzemného podlažia a pôvodný strop nad prvým podzemným a prvým nadzemným podlažím, ktorý bol dodatočne zmonolitnený. Počas rekonštrukčných prác boli zateplené pôvodné obvodové steny prvého nadzemného podlažia ako aj strop nad druhým nadzemným podlažím. Bol vybudovaný nový krov s novou strešnou krytinou a s klampiarskymi konštrukciami. Vnútorné rozvody vody, kanalizácie, plynu, elektrické rozvody, rozvod internetu, kamerový systém ako aj vonkajšie prípojky boli vybudované počas rekonštrukčných prác v roku 2001. V dome bol kompletne zrekonštruovaný interiér, pôvodné okná boli vymenené a nahradené novými, drevenými euro oknami. V dome boli sčasti osadené nové drevené interiérové dvere do drevených zárubní. V kuchyni a kúpeľni bolo osadené nové vnútorné vybavenie, boli vyhotovené keramické obklady. Okná sú drevené EURO. V roku 2008 bol rodinný dom zateplený a boli vyhotovené vonkajšie omietky.

1.PP: Do podzemného podlažia sa zostupuje betónovým schodiskom zo severozápadnej strany domu. Podlahy v miestnostiach sú betónové, okná sú jednoduché, kovové, vstupné dvere sú drevené. Z vnútorného vybavenia sa v kotolni na tuhé palivo nachádza kotol na tuhé palivo s akumulačnou nádržou. V plynovej kotolni sa nachádza plynový kotol s bojlerom a riadiacou jednotkou pre ČOV.

1.NP: Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce, v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Okná na podlaží sú drevené - eurookná, vstupné a balkónové dvere sú drevené. Z vnútorného vybavenia sa v kuchyni nachádza drevená kuchynská linka s elektrickým sporákom s keramickou platňou a odsávačom pár, vstavaná umývačka riadu, elektrická rúra. Pri kuchynskej linke je vybudovaný keramický obklad. V kúpeľni je osadená WC misa, umývadlo a sprchovací kút. V kúpeľni je vyhotovený keramický obklad. V obývacej izbe je krb s teplovzdušným kúrením. Na podlaží je vyhotovené podlahové kúrenie.

2.NP: Podlahy v obytných izbách sú plávajúce, v ostatných miestnostiach sú vyhotovené keramické dlažby. Okná sú drevené - eurookná s vnútornými žalúziami, dvere sú drevené v drevených zárubniach. Z vnútorného vybavenia sa v kuchyni bude nachádzať elektrický sporák s keramickou platňou a odsávačom pár, drevená kuchynská linka s nerezovým umývadlom,  keramický obklad pri kuchynskej linke. V kúpeľni je osadená rohová, platňová vaňa a 2 umývadlá, vo WC je osadená WC misa. V kúpeľni a vo WC je vyhotovený keramický obklad. Na podlaží je vyhotovené podlahové kúrenie a zároveň sú v jednotlivých miestnostiach osadené plechové radiátory.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.