Dražba rodinného domu v Rimavskej Sobote Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
07.12.2021 14:45
Miesto dražby:
Kongresová sála I. na prízemí hotela DIXON Resort Congress Hotel & Aqualand na Švermovej ul. č. 32 v Banskej Bystrici
Prvá obhliadka:
11.11.2021 16:45
Druhá obhliadka:
26.11.2021 16:45
Najnižšie podanie:
60 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
60 800 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Okres:
Rimavská Sobota
Obec:
Rimavská Sobota
Katastrálne územie:
Rimavská Sobota
Ulica:
Veterná 21
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Juraj Klačan
+421 918 814 799

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Rimavská Sobota, katastrálne územie: Rimavská Sobota, zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1338, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 359 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1110/24 o výmere 443 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1110/24 o výmere 443 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súpisným číslom 359, kat. územie Rimavská Sobota

Ide o samostatne stojaci trojpodlažný rodinný dom postavený v mierne svahovitom teréne. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie a elektriny. Do užívania bol daný v roku 1985.

 

Dispozičné riešenie:

1. podzemné podlažie tvorí: schodisko, chodba, na ktorej je umiestnený kotol, garáž, špinavá kuchyňa a práčovňa. V bočnej časti domu je sklad s vchodom z dvora.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 110,53 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: schodisko, chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa a tri izby.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 110,53 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: schodisko, chodba, kúpeľňa vo výstavbe, kuchyňa s obývacou izbou a dve izby.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 110,53 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Založenie domu je na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú tehlové s murivom hr. 350 mm. Vnútorné priečky sú murované z plných pálených tehál hr. 100 až 150 mm. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové dosky. Strecha je plochá s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (žľaby a zvody). Schodisko je na železobetónovej monolitickej doske s povrchom stupňov z PVC krytiny. Vonkajšie úpravy povrchov tvorí brizolitová omietka. Vnútorné úpravy povrchov tvoria vápenné omietky stien a stropov, maľby stien a stropov, v sociálnom zariadení je keramický obklad stien. Zariaďovacie predmety sú štandardné, pákové batérie. Okná sú čiastočne plastové v I. NP, ostatné sú drevené zdvojené s predokennými vnútornými žalúziami. Dvere sú v oceľových zárubniach. Garážová brána je plechová otváravá. Podlahy v I. PP tvorí čiastočne cementový poter, čiastočne keramické dlažby. V I. NP a v II. NP sú PVC podlahy v kombinácii s plávajúcimi podlahami. V sociálnych zariadeniach, v chodbách a v kuchyni v II. NP sú keramické dlažby. V I. PP sa nachádza práčovňa s vaňou, v špinavej kuchyni je kuchynská linka z materiálov na báze dreva so smaltovaným drezom. V I. NP v kúpeľni je sprchovací kút, umývadlo a WC s kombi splachovačom, v kuchyni je kuchynská linka z materiálov na báze dreva s nerezovým drezom s odkvapkávačom, elektrický sporák so sklokeramickou varnou doskou a odsávačom pár. V II. NP v kuchyni sa nachádza kuchynská linka z materiálov na báze dreva s nerezovým drezom s odkvapkávačom a plynový sporák bez odsávača pár. Kúrenie rodinného domu je zabezpečené kotlom na tuhé palivo umiestneným v chodbe v I. PP. Ohrev pitnej vody je realizovaný pomocou elektrického zásobníkového ohrievača pitnej vody umiestneného v I. PP v špinavej kuchyni. Radiátory v rodinnom dome sú oceľové panelové aj rebrové. V rohu schodiskového priestoru v II. NP je na jednom mieste pretečená strecha.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.