2. opakovaná dražba 3-izbového bytu na ulici Farská Lúka vo Fiľakove!! Tretie a ďalšie kolo

Dražba:
Tretie a ďalšie kolo
Dátum dražby:
14.05.2019 16:45
Miesto dražby:
salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec
Prvá obhliadka:
26.04.2019 12:30
Druhá obhliadka:
10.05.2019 12:30
Najnižšie podanie:
15 000 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
19 900 €
Dražobná zábezpeka:
4 000 €
Možnosť financovania cez hypotekárny úver:
Okres:
Lučenec
Obec:
Fiľakovo
Katastrálne územie:
Fiľakovo
Ulica:
Farská Lúka 62

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Byt č. 20 nachádzajúci sa na 2.p. bytového domu so súpisným číslom 1598, na ulici Farská Lúka, vchod: 62, vo Fiľakove (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2943/5 o výmere 799 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ,,Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 7022/469187, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2996, okres: Lučenec, obec: Fiľakovo, katastrálne územie: Fiľakovo (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

 

3 – izbový byt č. 20, ul. Farská lúka 62, k.ú. Fiľakovo

Bytový dom má prízemie a ďalších osem nadzemných podlaží. Prízemie je prístupné cez zádverie z úrovne terénu, nachádzajú sa v ňom spoločné vstupné priestory, kočikáreň, sušiareň, pivnice bytov a komunikačné priestory pred hlavným a zadným vchodom. Zvislá doprava v bytovom dome je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a osobným výťahom. Bytový dom má 4 samostatné vchody. V každom vchode sú na každom nadzemnom podlaží (2 - 9. NP) umiestnené dva byty. Bytový dom sa nachádza na rovinatom pozemku v dobrej lokalite, vo vzdialenosti cca 500m od centra mesta. Bytový dom je napojený na kompletné inžinierske siete (ELI, vodovod, kanalizácia, plynovod, káblová televízia a telekomunikačné siete). V blízkosti bytového domu sa nachádza kompletná sídlisková infraštruktúra - pošta, potraviny COOP Jednota, základná škola, SOU a športoviská. Pred bytovým domom na juhovýchodnú svetovú stranu sa nachádza parkovisko, prístupová cesta a chodník. V severnej časti za bytovým domom sa nachádza zatrávnená plocha s lavičkami a množstvom zelene. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1987.

 

Dispozičné riešenie:

Byt č. 20 pozostáva z troch obytných miestnosti a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa, vstupná hala, kúpeľňa, WC a pivnica umiestnená v prízemí bytového domu. K vybavenosti bytu patrí aj loggia prístupná z jednej izby bytu orientovaná na juhovýchodnú svetovú stranu .

Celková podlahová plocha bytu č. 20 je 69,98 m2 (vrátane pivnice o veľkosti 2,28 m2 a bez výmery loggie o veľkosti 3,67 m2).

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Byt

Byt je v pôvodnom stave s bežným štandardom vybavenia. Vnútorné dvere sú hladké, otváracie na báze dreva, plné, presklené a vsadené do kovových zárubní. Vchodové dvere do bytu sú vymenené za protipožiarne. Steny bytu sú s povrchom zo stierok a maľbami v izbách a v kuchyni. Bytové jadro predmetu 2. opakovanej dražby je pôvodné umakartové. Predná stena jadra je na báze dreva s dvierkami umiestnenými vo WC za WC misou na čelnej stene. Kúpeľňa bytu je pôvodná z umakartových stien vybavená pôvodnými zariaďovacími predmetmi - plechovou vaňou, umývadlom a automatickou práčkou. Vodovodné batérie sú pákové (v kúpeľni a kuchyni) a do vane vedie páková batéria so sprchou. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z umývateľného umakartu, zatiaľ čo podlaha kúpeľne je z PVC. Dvere do kúpeľne a WC sú hladké na báze dreva, plné a usadené do kovovej zárubne. Dvere do izieb sú hladké na báze dreva, plné a presklené, usadené do kovových zárubní. WC v byte je samostatné s WC misou kombi bez umývadla. Povrchové úpravy stien WC sú umakartové. Podlaha vo WC je z PVC na cementovom potere. Kuchynská linka je pôvodná na báze dreva, sporák je plynový s plynovou rúrou a digestorom. Drez je nerezový s pákovou kuchynskou stojankovou batériou. Podlaha v kuchyni je z PVC, obklad steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Podlaha v obytných miestnostiach a v zádverí je taktiež z PVC. Podlaha v loggii je z cementového poteru. Okná v byte boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom.

Bytový dom

Konštrukčný systém bytového domu je stenový panelový, strecha je plochá jednoplášťová a krytina je živičná. Vnútorná zvislá komunikácia je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom a osobným výťahom. Bytový dom je vykurovaný z vlastnej plynovej kotolne umiestnenej v bytovom dome v 1.NP. Príprava TÚV je z vlastnej plynovej kotolne umiestnenej v 1.NP bytového domu. Bytový dom bol v roku 2011 rekonštruovaný, kedy boli vykonané nasledovné práce:

- fasáda bytového domu bola zateplená s novým oplechovaním atiky, parapetmi okien a povrchovou úpravou z minerálnej škrabanej omietky,

- výmena rozvodov ÚVK s výmenou radiátorov v bytovom dome, zriadenie vlastnej kotolne v prízemí bytového domu,

- vstupné vchodové dvere od zádveria a predné a zadné dvere do chodby boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom,

- okná do schodiskového priestoru boli vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom,

- rekonštrukcia strešnej krytiny.

 

Predmet 2. opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.