Dražba ubytovne vo Veľkých Kapušanoch Prvá

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
30.06.2021 10:15
Miesto dražby:
Conference room na 7. poschodí v budove Congress hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice, spoločnosť b&c language school, s.r.o.
Prvá obhliadka:
08.06.2021 14:00
Druhá obhliadka:
23.06.2021 14:00
Najnižšie podanie:
461 000 €
Minimálne prihodenie:
5 000 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
461 000 €
Dražobná zábezpeka:
20 000 €
Okres:
Michalovce
Obec:
Veľké Kapušany
Katastrálne územie:
Veľké Kapušany
Ulica:
P.O. Hviezdoslava 59
Sledovať dražbu
Aké výhody má sledovanie dražby?

Kontakt

JUDr. Živická
00421 917 822 724

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Veľké Kapušany, katastrálne územie: Veľké Kapušany, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2759, a to konkrétne:

 1. priestor č. 1 nachádzajúci sa na prízemí Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 1 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5103/187839,
 2. priestor č. 2 nachádzajúci sa na prízemí Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 1 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5036/187839,
 3. priestor č. 3 nachádzajúci sa na prízemí Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 1 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5911/187839,
 4. priestor č. 4 nachádzajúci sa na 1.p. Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 1 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5103/187839,
 5. priestor č. 5 nachádzajúci sa na 1.p. Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 1 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5036/187839,
 6. priestor č. 6 nachádzajúci sa na 1.p. Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 1 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5911/187839,
 7. priestor č. 7 nachádzajúci sa na 2.p. Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 1 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5103/187839,
 8. priestor č. 8 nachádzajúci sa na 2.p. Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 1 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5036/187839,
 9. priestor č. 9 nachádzajúci sa na 2.p. Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 1 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5911/187839,
 10. priestor č. 10 nachádzajúci sa na 3.p. Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 1 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 7186/187839,
 11. priestoru č. 11 nachádzajúci sa na 3.p. Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 1 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 7386/187839,
 12. priestor č. 12 nachádzajúci sa na prízemí Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 2 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6050/187839,
 13. priestor č. 13 nachádzajúci sa na prízemí Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 2 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5036/187839,
 14. priestor č. 14 nachádzajúci sa na prízemí Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 2 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5912/187839,
 15. priestor č. 15 nachádzajúci sa na 1.p. Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 2 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6050/187839,
 16. priestor č. 16 nachádzajúci sa na 1.p. Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 2 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5036/187839,
 17. priestoru č. 17 nachádzajúci sa na 1.p. Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 2 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5912/187839,
 18. priestor č. 18 nachádzajúci sa na 2.p. Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 2 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6050/187839,
 19. priestor č. 19 nachádzajúci sa na 2.p. Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 2 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5036/187839,
 20. priestoru č. 20 nachádzajúci sa na 2.p. Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 2 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5912/187839,
 21. priestoru č. 21 nachádzajúci sa na 3.p. Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 2 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6882/187839,
 22. priestor č. 22 nachádzajúci sa na 3.p. Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 2 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 8112/187839,
 23. priestor č. 23 nachádzajúci sa na prízemí Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 3 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5335/187839,
 24. priestor č. 24 nachádzajúci sa na prízemí Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 3 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 4686/187839,
 25. priestor č. 25 nachádzajúci sa na prízemí Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 3 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5226/187839,
 26. priestoru č. 26 nachádzajúci sa na 1.p Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 3 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5335/187839,
 27. priestor č. 27 nachádzajúci sa na 1.p Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 3 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 4686/187839,
 28. priestor č. 28 nachádzajúci sa na 1.p Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 3 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5226/187839,
 29. priestor č. 29 nachádzajúci sa na 2.p Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 3 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5335/187839,
 30. priestor č. 30 nachádzajúci sa na 2.p Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 3 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 4686/187839,
 31. priestor č. 31 nachádzajúci sa na 2.p Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 3 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 5226/187839,
 32. priestor č. 32 nachádzajúci sa na 3.p Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 3 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6627/187839,
 33. priestor č. 33 nachádzajúci sa na 3.p Ubytovne so súpisným č. 59, vchod 3 vo Veľkých Kapušanoch (ďalej ako „Dom“) postaveného na pozemku parc. registra „C“ č. 1673 o veľkosti 637 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu, na príslušenstve a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 6761/187839 (ďalej spolu len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Ohodnocovaný Dom je v liste vlastníctva č. 2759 zapísaný ako ubytovňa s 33 priestormi. V súčasnosti prebieha  rekonštrukcia, ktorou sa z priestorov vytvorí 33 bytových jednotiek. Dom je podpivničená stavba s tromi nadzemnými podlažiami a upraveným podkrovím. Znalcovi bolo predložené potvrdenie o veku stavby zo dňa 12.04.2006 vydané Mestským úradom Veľké Kapušany, podľa ktorého bola stavba daná do užívania v roku 1964. Stavebným povolením na Rekonštrukciu č. j.: 97/05623/94/ŽP-SP/Pl zo dňa 9.9.1997 na 18 b.j. bl. s.č. 59, sekcie I., II. a III. Veľké Kapušany, bola realizovaná rekonštrukcia Domu, ktorá spočívala vo výmene strešnej krytiny, výmene klampiarskych konštrukcií, výmene okien za plastové a výmene vchodových brán. Užívanie zrekonštruovaného Domu bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím č. j.: 271/2008/SÚ-KR/Si, zo dňa 29.02.2008, právoplatné dňa 12.3.2008, ktorým sa povoľuje užívanie stavby „Rekonštrukcia 18 b.j. bl. s.č. 59, sekcie I., II. a III. Veľké Kapušany“. Pri znaleckej obhliadke vnútorná rekonštrukcia nebola poznateľná, keďže v súčasnosti prebieha nová rekonštrukcia. Pri tejto rekonštrukcii bola v čase obhliadky zrealizovaná rekonštrukcia elektrických rozvodov v rozsahu hrubej montáže vo vchode č. 3 (komplet všetky poschodia). Vo všetkých troch vchodoch boli osadené nové vykurovacie telesá a urobená hrubá montáž nových vnútorných rozvodov vody a kanalizácie. Vykonaná je rekonštrukcia plynovej kotolne s osadením závesných kondenzačných kotlov HOVAL, zapojených do kaskády. Teplá pitná voda je pripravovaná v zásobníkovom ohrievači. Okrem toho boli realizované búracie práce v nevyhnutnom rozsahu potrebnom pre vykonanie rekonštrukcie. V celom Dome sú osadené hydranty v schodiskových priestoroch. Vlastník Domu rekonštrukciou prerába priestory zapísané v liste vlastníctva na byty. Dom je napojený na verejný rozvod inžinierskych sietí.

 

Dispozičné riešenie:

Stavba je podpivničená a má tri nadzemné podlažia a funkčné podkrovie. Dom má tri vchody. V každom z nich sa nachádza 11 priestorov – tri na každom nadzemnom podlaží a dva v podkroví. Spolu 33 priestorov. Ku každému priestoru prislúcha aj pivnica o výmere 2,4 m2.

V I. PP sa nachádzajú: pivničné priestory, ktoré sú v stave bez rozdelenia na jednotlivé pivnice.

Zastavaná plocha I. PP je 637,81 m2.

 

V I. NP, II. NP. III. NP a v podkroví sa nachádzajú priestory, v ktorých v súčasnosti prebieha prestavba na byty.

 

Zastavaná plocha I.NP je 637,81 m2.

Zastavaná plocha II.NP je 637,81 m2.

Zastavaná plocha III.NP je 637,81 m2.

Zastavaná plocha podkrovia je 637,81 m2.  

 

Technicko - konštrukčné riešenie:

Založenie Domu je na základových pásoch s vodorovnou a zvislou izoláciou, v niektorých miestach poškodenou, keďže murivo PP je v niektorých miestach zamokrené. Zvislé nosné konštrukcie sú tehlové murivo hr. 375 mm so zateplením. Vnútorné priečky sú murované z tehál plných pálených hr. 100 mm. Stropná konštrukcia je železobetónová. Strecha je sedlová s pálenou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Schodište je na železobetónovej doske s povrchom zo stupňov z keramickej dlažby. Vonkajšie úpravy tvorí silikátová omietka. Vnútorné úpravy povrchov sú vápenné omietky v časti výmeny elektroinštalácie sú poškodené vysekaním, podhľady sú sadrokartónové - poškodené je potrebná ich výmena. Keramické obklady sa v priestoroch nenachádzajú. Zariaďovacie predmety sú neosadené, okná sú plastové staršie, dvere sú neosadené, podlahy v priestoroch tvorí iba cementový poter. Na podestách a schodiskových ramenách je poškodená keramická dlažba.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave, s potrebným dokončením prebiehajúcej rekonštrukcie.