Dražba rodinného domu v obci Zeleneč, okr. Trnava!!! Prvá Možnosť zníženia ceny!

Dražba:
Prvá
Dátum dražby:
25.01.2019 09:30
Miesto dražby:
salónik S2 na prízemí v hoteli DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava
Prvá obhliadka:
08.01.2019 13:20
Druhá obhliadka:
18.01.2019 13:20
Najnižšie podanie:
81 800 €
Minimálne prihodenie:
200 €
Cena zistená znaleckým posudkom:
81 800 €
Dražobná zábezpeka:
15 000 €
Možnosť zníženia ceny:
Áno
Okres:
Trnava
Obec:
Zeleneč
Katastrálne územie:
Zeleneč
Ulica:
Hlavná 81/78

Kontakt

Mgr. Jana Čižmárová
+421 911 532 090

Mám záujem o viac informácií

Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Trnava, obec: Zeleneč, katastrálne územie: Zeleneč, zapísané v evidencii Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 488, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súp. č. 81 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 188 o výmere 428 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 188 o výmere 428 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby

Predmet dražby sa nachádza v obci Zeleneč, ktorá je vzdialená asi 5 km južne od krajského mesta Trnava. Predmet dražby sa nachádza v zástavbe rodinných domov na rovinatom území, prístupný je priamo z miestne asfaltovej komunikácie.

 

Predmet dražby bol postavený cca v r. 1955. Prístavba predmetu dražby bola prevedená v roku 1981. Predmet dražby je prízemný, čiastočne podpivničený, bez obytného podkrovia. Prístavba predmetu dražby je podpivničená s plochou strechou. Predmet dražby bol modernizovaný, a to v roku 1986 bolo zavedené ústredné vykurovanie, v roku 1996 bola zavedená plynoinštalácia a v roku 2005 sa realizovala modernizácia kuchyne, stierok a maľby. V roku 2011 boli osadené plastové okná a realizovaná fasáda (bez farebnej úpravy) a laminátové podlahy v izbách. V kúpeľni boli v roku 2011 realizované keramické podlahy a keramické obklady. Taktiež v roku 2011 bol osadený plynový kotol. V roku 2012 sa realizovala farebná úprava fasády a dlažba v suteréne.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

V 1. PP sa nachádza sklad a kotolňa.

V 1.NP sa nachádza podbránie, chodba, kuchyňa, tri obytné izby, komora, kúpeľňa s WC.

 

Zastavaná plocha 1. PP (1955) je 49,30 m2.

Zastavaná plocha 1. NP (1955) je 94,44 m2.

Zastavaná plocha 1. NP (1981) je 49,30 m2.

Celková zastavaná plocha 1. NP je 143,74 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Predmet dražby je založený na betónových základoch. Murivo je murované z tehly o hr. 30 ‐ 45 cm. Stropy sú drevené trámové s podhľadom. Zastrešenie predmetu dražby je sedlovou strechou s dreveným krovom a jednoduchou keramickou krytinou. Prevedené sú klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú na báze umelých látok, prevedené je zateplenie fasády. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, čiastočne stierkované. Steny v 1. PP sú betónové a stropná konštrukcia je oceľobetónová doska. Podlaha je z keramickej dlažby (2012), vnútorné omietky sú vápenné štukové. Schodisko je oceľobetónové s povrchom z keramickej dlažby. 1. PP je prístupné z dvora. 1. PP je nevykurované bez zdravotechnického zariadenia. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Svetlá výška 1. NP je 2,7 m. V izbách sú laminátové podlahy. V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva o dĺžke 3,50 m, nerezový drez (páková batéria), plynový sporák s elektrickou rúrou, odsávač pár, keramický obklad v linke, podlaha je keramická. V kúpeľni je plastová rohová vaňa, sprchový kút, umývadlo a WC (pákové batérie, keramický obklad, keramická dlažba) z roku 2011. Omietky sú vápenné štukové, stierkové. Okná sú plastové (2011), dvere sú hladké plné a zasklené. Na 1. NP je prevedený rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaných trubiek. Vykurovanie je ústredné cez panelové radiátory (plynový kotol turbo, TÚV – elektrický zásobníkový ohrievač v 1. PP). V 1. PP sa nacháda aj plynový sporák s plynovou rúrou a domová vodárnička. Elektroinštalácia v 1. NP je svetelná a motorická. Rozvodnica je ističová. Predmet dražby je napojený na vodovod (2012). Elektrická prípojka je káblová vzdušná. Odkanalizovanie je do kanalizácie. Predmet dražby je napojený na STL plynovod. K predmetu dražby prislúcha aj kopaná studňa s hĺbkou 10 m a priemerom 1 m.

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru.

DRAŽOBNÍK DISPONUJE FOTODOKUMENTÁCIOU INTERIÉRU LEN Z OBDOBIA ROKU 2012, KEDY BOL VYHOTOVOVANÝ POVODNÝ ZNALECKÝ POSUDOK. TÚTO FOTODOKUMENTÁCIU POSKYTNE ZÁUJEMCOM NA VYŽIADANIE.

 

Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.