Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 85 - 96 z 168 nájdených
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 12 Súpisová hodnota v € 40 Hodnota (trhová) v € 20 Zabezpečovacie právo (druh,…
20 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 13 Súpisová hodnota v € 20 Hodnota (trhová) v € 20 Zabezpečovacie právo (druh,…
20 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 14 Súpisová hodnota v € 50 Hodnota (trhová) v € 50 Zabezpečovacie právo (druh,…
109 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 15 Súpisová hodnota v € 90 Hodnota (trhová) v € 45 Zabezpečovacie právo (druh,…
45 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 16 Súpisová hodnota v € 10 Hodnota (trhová) v € 5 Zabezpečovacie právo (druh,…
5 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 17 Súpisová hodnota v € 40 Hodnota (trhová) v € 20 Zabezpečovacie právo (druh,…
20 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 18 Súpisová hodnota v € 70 Hodnota (trhová) v € 56 Zabezpečovacie právo (druh,…
56 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 19 Súpisová hodnota v € 150 Hodnota (trhová) v € 150 Zabezpečovacie právo (druh,…
150 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 20 Súpisová hodnota v € 150 Hodnota (trhová) v € 75 Zabezpečovacie právo (druh,…
75 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 21 Súpisová hodnota v € 30 Hodnota (trhová) v € 30 Zabezpečovacie právo (druh,…
42 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 22 Súpisová hodnota v € 110 Hodnota (trhová) v € 55 Zabezpečovacie právo (druh,…
55 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Nábytok
Predmet predaja
PRED VYKONANÍM PODANIA SI DOHODNITE OBHLIADKU PREDMETU ONLINE AUKCIE, ZA ÚČELOM OBOZNÁMENIA SA S JEHO STAVOM!   Číslo súpisovej zložky 23 Súpisová hodnota v € 150 Hodnota (trhová) v € 75 Zabezpečovacie právo (druh,…
75 €
Čas do konca aukcie
26.05.2021 20:00