Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 73 - 84 z 257 nájdených
Obec
Brezno
Ulica
 
Dražba
Prvá
Nehnuteľnosť
Hotely a reštaurácie
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 11 Súpisová hodnota v €                                             …
11 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Nižný Tvarožec
Ulica
Nižný Tvarožec 59
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Obec
Zvolen
Ulica
Jedľová 21
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Byt
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
75 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 8 Právny dôvod vzniku: Rozsudok OS BA II, č.k.42Cb/100/2010 zo dňa 10.09.2013. Pohľadávka je v súčasnosti vymáhaná v exekučnom konaní č. EX 2514/2013 súdnym exekútorom JUDr. Ivanom Nestorom. Dlžník: MALASZ s.r…
1 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
P.č. Popis Rok výroby/obstarania výrobné číslo Stav opotrebovanosti Súpisová hodnota v EUR Ponúknutá cena v EUR s DPH 1. Skriňa trojdverová, časť zostavy, neuvedené používané …
37 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Hamuliakovo
Ulica
Kaštieľska 210/2
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Televízor Panasonic, plazma, uhlopriečka 100
85 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Veľká Franková
Ulica
Veľká Franková 117
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len „ZKR“) správca úpadcu: Katarína Chlebušov…
70 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Dražba
Prvá
Typ hnuteľného majetku
Automobil
Predmet dražby
Daewoo Matiz 0,8 AB HATCHBACK, čierna metalíza,  VIN: KL4M11CD4C998795, EČV: RS077AS
500 €
Dátum dražby
nie je stanovený