Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 13 - 24 z 297 nájdených
Obec
Liptovský Mikuláš
Ulica
Medze 22
Dražba
Prvá
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
5
Podlahová plocha
0 m2
149 000 €
Dátum dražby
27.09.2018 12:30
Obec
Nový Život
Ulica
Tonkovce 362
Dražba
Prvá (v sídle dražobníka)
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
41 600 €
Dátum dražby
26.09.2018 11:00
Obec
Zvolen
Ulica
Pribinova 3
Dražba
Opakovaná
Nehnuteľnosť
Administratívna budova
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
459 900 €
Možnosť zníženia ceny!
Dátum dražby
16.07.2018 10:00
Obec
Žilina
Ulica
Nižedvorská 16
Dražba
Prvá
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
5
Podlahová plocha
332 m2
178 000 €
Dátum dražby
29.05.2018 10:30
Obec
Beladice
Ulica
Nitrianska 374
Dražba
Opakovaná
Nehnuteľnosť
Komerčný priestor
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
234 750 €
Dátum dražby
25.10.2017 16:00
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Televízor zn. PHILIPS s uhlopriečkou 55 cm, model: NO 22PFL3404/12, používaný   Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Martin Stredanský, nar.: 22.09.1984, bytom Obilná 1570/50, 900 27 Bernolákovo, týmto zverejňujem …
35 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
50 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Ľubietová
Ulica
 
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Administratívna budova
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
1 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
16. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 92 vo výške 138,75 EUR Právny titul: Kniha pohľadávok ku dňu 09.10.2014 Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:    ppm factum s. r. o. IČO: 35 913 614 Sídlo: Tomášikova 64, 831 04 Bratislava  Odpoveď…
0 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 2. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: Mgr. Viera Findurová, nar.:…
50 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Všeobecný
Predmet predaja
6. Skrinka malá (stojan na monitor PC)
6 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Všeobecný
Predmet predaja
Toner Konica Minolta TN216M MAGENTA (ružová) nové
23 €
Online aukcia sa skončila