Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 205 - 216 z 264 nájdených
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Všeobecný
Predmet predaja
EXOGEAR – držiak na tablet používané, dobrý stav
10 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Obec
Bratislava-Ružinov
Ulica
Za tehelňou 6
Dražba
Prvá (v sídle dražobníka)
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
4
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Obec
Dlhé Klčovo
Ulica
Vavrikovská 3
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 5 Suma účtovaná v účtovníctve Úpadcu na účte poskytnutých preddavkov.  Dlžník: pôvodne NEWA s.r.o., v súčasnosti: Central sports s.r.o., IČO: 46 181 822, so sídlom: Betliarska 12, 851 07 Bratislava
1 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
P.č. Popis Rok výroby/obstarania výrobné číslo Stav opotrebovanosti Súpisová hodnota v EUR Ponúknutá cena v EUR s DPH 1. Skriňa trojdverová, časť zostavy, neuvedené používané …
20 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
7. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 51 – 55 vo výške 30.360,- EUR Právny titul: Neuhradené faktúry Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:    BAMAS s.r.o. IČO: 35 855 550 Sídlo: Nové Záhrady I 13/A, 821 05 Bratislava …
0 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Lučenec
Ulica
Kláštorná 18
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
23. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 140 vo výške 1.863,24 EUR   Právny titul: Kniha pohľadávok ku dňu 09.10.2014 Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:    Treskot sk s.r.o., v konkurze (pred tým TVPartner s. r. o.) IČO: 45 961 182 Sídlo: Hlavn…
0 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Jelka
Ulica
Slaná dolina 1219/27
Dražba
Opakovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
4
Podlahová plocha
0 m2
83 300 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Regálová polica – vysoká, nosnosť 150 kg, 1 ks
17 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Bratislava-Staré Mesto
Ulica
Drotárska cesta 100
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Byt
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len „ZKR“) správca úpadcu: Katarína Chlebušov…
90 €
Dátum predaja
nie je stanovený