Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 205 - 216 z 275 nájdených
Typ
Prvá
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 6 Súpisová hodnota v € 10 Hodnota (trhová) v € 10 Podielové spoluvlastníctvo 1/1 Deň a dôvod zapísania do súpisu 27.03.2017, majetok patriaci ú…
10 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 16 Súpisová hodnota v € 40 Hodnota (trhová) v € 40 Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v…
24 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 5 Suma účtovaná v účtovníctve Úpadcu na účte poskytnutých preddavkov.  Dlžník: pôvodne NEWA s.r.o., v súčasnosti: Central sports s.r.o., IČO: 46 181 822, so sídlom: Betliarska 12, 851 07 Bratislava
1 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
P.č. Popis Rok výroby/obstarania výrobné číslo Stav opotrebovanosti Súpisová hodnota v EUR Ponúknutá cena v EUR s DPH 1. Skriňa trojdverová, časť zostavy, neuvedené používané …
20 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
4. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 9, 28 – 29 vo výške 264.970,80 EUR Právny titul: Kniha pohľadávok ku dňu 09.10.2014 Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:    ARIOS - personálne služby, s. r. o. IČO: 36 741 621 Sídlo: Nové Zá…
0 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
20. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 119-120 vo výške 9.849,60 EUR Právny titul: Neuhradená faktúra,  Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:    R A V T E X, spol. s r.o. IČO: 35 775 637 Sídlo: Koceľova 25, 821 08 Bratislava  Odpoveď dlžn…
0 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Automobil
Predmet predaja
HAVAROVANÉ motorové vozidlo zn. ŠKODA Superb Combi 1.6 TDI Comfort počet najazdených km: cca 200 000 km, VIN: TMBJJ73T2C9007192 Objem: 1598 cm3 Výkon: 77 kW Rok výroby: 2011 Počet miest na sedenie: 5  
4 000 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Regálová polica – vysoká, nosnosť 150 kg 
19 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 1 Súpisová hodnota v € 20 Hodnota (trhová) v € 20 Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v …
0 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len „ZKR“) správca úpadcu: Katarína Chlebušov…
70 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Obec
Marcelová
Ulica
Hlavná 75
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Všeobecný
Predmet predaja
Adaptér na pripojenie ďalších monitorov EVGA UV Plus 39  Zabalené, nové
15 €
Online aukcia sa skončila