Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 145 - 156 z 264 nájdených
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Všeobecný
Predmet predaja
Počítačka peňazí DeLARue 2620, FT 26200608, SDUV používané, dobrý stav
150 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Automobil
Predmet predaja
Motorové vozidlo Peugeot 508, 1997 m3, čierna metalíza, EČ GA349EG
7 000 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
5 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 6  Dlžník: Full Agro s.r.o. - (následne HFK GROUP s.r.o. - Modra) právny nástupca: ALEXANDRA & BV, s.r.o. , IČO: 44 167 326, so sídlom: Zámocká 22, 811 01 Bratislava  Suma účtovaná v ú…
1 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
P.č. Popis Rok výroby/obstarania výrobné číslo Stav opotrebovanosti Súpisová hodnota v EUR Ponúknutá cena v EUR s DPH 1. Skriňa trojdverová, časť zostavy, neuvedené používané …
17 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
8. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 56 vo výške 960,- EUR Právny titul: Neuhradená faktúra Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:  EUworker Recruitment s.r.o. pred tým BIONET Consulting, s.r.o.  IČO: 35 855 550 Sídlo: Kopčianska 10, 851 01…
0 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Málinec
Ulica
Potočná 18
Dražba
Opakovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
2
Podlahová plocha
0 m2
17 400 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
24. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 141-143 vo výške 452.340,- EUR Právny titul: Neuhradená faktúra + Kniha pohľadávok ku dňu 09.10.2014 Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:   Euroleasing s. r. o. pred tým Upratovacie služby, s. r. o. …
0 €
Online aukcia sa skončila
Obec
Báhoň
Ulica
Potočná 42
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Byt
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Obec
Ulič
Ulica
Ulič 347
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len „ZKR“) správca úpadcu: Katarína Chlebušov…
20 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Obec
Oslany
Ulica
Staničná 15
Dražba
Pripravovaná
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
0
Podlahová plocha
0 m2
0 €
Dátum dražby
nie je stanovený