Vyhľadávanie
Zobrazené záznamy 1 - 12 z 164 nájdených
Obec
Podbrezová
Ulica
Štiavnička 41
Dražba
Prvá
Nehnuteľnosť
Byt
Počet izieb
2
Podlahová plocha
0 m2
Dátum dražby
01.06.2018 17:45
Obec
Zubrohlava
Ulica
Školská 262
Dražba
Prvá
Nehnuteľnosť
Rodinný dom
Počet izieb
5
Podlahová plocha
0 m2
80 500 €
Dátum dražby
24.04.2018 12:45
Typ
Prvá
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 4 Súpisová hodnota v € 10 Hodnota (trhová) v € 10 Podielové spoluvlastníctvo 1/1 Deň a dôvod zapísania do súpisu 27.03.2017, majetok patriaci ú…
10 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Televízor zn. PHILIPS s uhlopriečkou 55 cm, model: NO 22PFL3404/12, používaný   Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Martin Stredanský, nar.: 22.09.1984, bytom Obilná 1570/50, 900 27 Bernolákovo, týmto zverejňujem …
35 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 15 Súpisová hodnota v € 40 Hodnota (trhová) v € 40 Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v…
24 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Pripravovaná
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
100 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
P.č. Popis Rok výroby/obstarania výrobné číslo Stav opotrebovanosti Súpisová hodnota v EUR Ponúknutá cena v EUR s DPH 1. Skriňa trojdverová, časť zostavy, neuvedené používané …
20 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
4. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 9, 28 – 29 vo výške 264.970,80 EUR Právny titul: Kniha pohľadávok ku dňu 09.10.2014 Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:    ARIOS - personálne služby, s. r. o. IČO: 36 741 621 Sídlo: Nové Zá…
0 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
Číslo súpisovej zložky 3 Súpisová hodnota v € 150 Hodnota (trhová) v € 150 Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v…
150 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
20. Peňažná pohľadávka zapísaná v súpise oddelenej podstaty pod č. 119-120 vo výške 9.849,60 EUR Právny titul: Neuhradená faktúra,  Výzva na zaplatenie: zasielaná Dlžník:    R A V T E X, spol. s r.o. IČO: 35 775 637 Sídlo: Koceľova 25, 821 08 Bratislava  Odpoveď dlžn…
0 €
Online aukcia sa skončila
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Neuvedený
Predmet predaja
PONUKOVÉ KONANIE: 2. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: Mgr. Viera Findurová, nar.:…
10 €
Dátum predaja
nie je stanovený
Typ
Predaj
Typ hnuteľného majetku
Automobil
Predmet predaja
HAVAROVANÉ motorové vozidlo zn. ŠKODA Superb Combi 1.6 TDI Comfort počet najazdených km: cca 200 000 km, VIN: TMBJJ73T2C9007192 Objem: 1598 cm3 Výkon: 77 kW Rok výroby: 2011 Počet miest na sedenie: 5  
4 000 €
Online aukcia sa skončila